Αρχική

Ο Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Φυσικής Υλικών και Επιφανειών του Τμήματος Φυσικής αποτελείται από 13 μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, 1 Γραμματέα και 5 μέλη Ειδικού Διδακτικού & Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού.

 

Τα μέλη του Τομέα προσφέρουν διδακτικό έργο στο Τμήμα Φυσικής, καθώς και σε άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος.

 

Ο Τομέας απαρτίζεται από τα παρακάτω ερευνητικά Εργαστήρια: