ΚΑΣΣΩΜΕΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

 

Οικογενειακή Κατάσταση             : Έγγαμος

Τόπος και Ημερομηνία γέννησης   : Πειραιάς, 8/1/1956

 

Αναπληρωτής Καθηγητής

Διεύθυνση                                : Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων

Ταχυδρομικός Κώδικας                : 45 110

Πόλη                                       : Ιωάννινα

Τηλέφωνο                                : + 30 - 26510-98470

                                             : + 30 -  6944 697950

Fax                                         : + 30 - 26510-98671

Email                                       : pkassom@uoi.gr

 

ΣΠΟΥΔΕΣ. 3

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ. 3

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ.. 3

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ.. 3

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ.. 4

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ, ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ. 4

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ.. 5

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ.. 5

ΚΡΙΤΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ.. 5

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ-ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. 5

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ.. 6

ΕΚΤΙΜΗΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ.. 6

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ COST ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. 6

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ.. 6

Διασπορά-διάχυση ατμοσφαιρικών ρύπων-Μοντέλα. 6-Πεδία ροής

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα. 6

Συμμετοχή σε Συνέδρια. 10

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά μετά από κρίση. 11

Συγγραφή Βιβλίων. 12

Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων μετά από κρίση. 12

Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Εθνικών Συνεδρίων μετά από κρίση. 15

Τεχνικές Εκθέσεις. 16

Αστική Ρύπανση. 18

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα. 18

Συμμετοχή σε Συνέδρια. 20

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά μετά από κρίση. 21

Συμμετοχή στη συγγραφή Βιβλίων. 23

Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων μετά από κρίση. 23

Τεχνικές Εκθέσεις. 25

Διασπορά ρύπων σε δρόμους-αεροδρόμια-εσωτερικούς χώρους. 25-Εκπομπές- Οδικά φαράγγια

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα. 25

Συμμετοχή σε Συνέδρια. 28

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά μετά από κρίση. 29

Τεχνικές Εκθέσεις. 29

Περιβαλλοντική Υγεία. 31

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα. 31

Συμμετοχή σε Συνέδρια. 31

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά μετά από κρίση. 32

Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων μετά από κρίση. 32

Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Εθνικών Συνεδρίων μετά από κρίση. 33

Τεχνικές Εκθέσεις. 33

Παγκόσμια Περιβαλλοντικά Προβλήματα-Κλιματολογία-Κλιματική Αλλαγή. 33

Συμμετοχή σε ερευνητικά Προγράμματα. 33

Συμμετοχή σε Συνέδρια. 33

Αξιολόγηση Βιβλίων. 34

Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά μετά από κρίση. 34

Μετεωρολογία-Επικίνδυνα Καιρικά Φαινόμενα. 34

Συμμετοχή σε Ερευνητικά προγράμματα. 35

Συμμετοχή σε συνέδρια. 35

Δημοσιεύσεις σε περιοδικά μετά από κρίση. 36

Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων μετά από κρίση. 37

Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Εθνικών Συνεδρίων μετά από κρίση. 37

Τεχνικές Εκθέσεις. 38

Ανάλυση και Διαχείριση Περιβαλλοντικού Κινδύνου-Δορυφορικές Εφαρμογές. 39

Συμμετοχή σε Ερευνητικά προγράμματα. 39

Συμμετοχή σε Συνέδρια. 40

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά μετά από κρίση. 40

Συμμετοχή στη συγγραφή βιβλίων. 41

Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Διεθνών συνεδρίων μετά από κρίση. 41

Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Εθνικών Συνεδρίων μετά από κρίση. 42

Τεχνικές Εκθέσεις. 42

Αγρομετεωρολογία. 43

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα. 43

Συμμετοχή σε Συνέδρια. 43

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά μετά από κρίση. 43

Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων μετά από κρίση. 43

Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Εθνικών Συνεδρίων μετά από κρίση. 44

Οικονομικά Περιβάλλοντος. 44

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα. 44

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά μετά από κρίση. 45

Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων μετά από κρίση. 45

 


 

ΣΠΟΥΔΕΣ

 

·  Πτυχίο, Πανεπιστήμιο Πατρών, Φυσικό Τμήμα, Πάτρα, 1979.

·  M.Sc., (Μεταπτυχιακό Ενδεικτικό Μετεωρολογίας), Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φυσικό Τμήμα, Αθήνα, 1981.

·  Διδακτορικό, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φυσικό Τμήμα, Αθήνα, 1993.

·  Εκπαιδευτική Άδεια, University of Birmingham, 2004.

 

 

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

 

Αγγλικά, Γαλλικά

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

 

·       Διασπορά-διάχυση ατμοσφαιρικών ρύπων-Μοντέλα-Πεδία ροής

·       Αστική ρύπανση

·       Διασπορά ρύπων σε δρόμους – αεροδρόμια - εσωτερικούς χώρους- Εκπομπές-Οδικά φαράγγια

·       Περιβαλλοντική Υγεία

·       Παγκόσμια Περιβαλλοντικά Προβλήματα-Κλιματολογία-Κλιματική Αλλαγή

·       Μετεωρολογία-Επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα

·       Ανάλυση και Διαχείρηση Περιβαλλοντικού Κινδύνου-Δορυφορικές Εφαρμογές

·       Αγρομετεωρολογία

·       Οικονομικά Περιβάλλοντος

 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

 

Έχω διδάξει τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:

-   Ατμοσφαιρική Ρύπανση

-   Περιβαλλοντική Χημεία και Μοντέλα Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

-   Φυσική Περιβάλλοντος

-   Φυσική της Ατμόσφαιρας

-   Μηχανική των Ρευστών

-   Περιβαλλοντική Μετεωρολογία

-   Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

-   Ηχορύπανση

-   Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

-   Φυσικοί Πόροι, Φυσικές Καταστροφές και Ανάλυση Επικινδυνότητας

-   Πρακτική Μετεωρολογία

-   Γενική Μετεωρολογία

 

Παρακολουθούνται 3 Διδακτορικές Διατριβές

Εχουν παρακολουθηθεί 3 Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες, ενώ παρακολουθούνται άλλες 2

Εχουν παρακολουθηθεί ή παρακολουθούνται 18 Προτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

 

 

Δημοσιεύσεις ανά Κατηγορία

Αριθμός Δημοσιεύσεων

A

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά               

71

Β

Αλλες Δημοσιεύσεις

2

Γ

Συμμετοχή στην συγγραφή Βιβλίων

3

Δ

Εκδοση Επιστημινικών Βιβλίων

1

Ε

Εκτίμηση Επιστημονικών Βιβλίων

1

ΣΤ

Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

51

Ζ

Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Εθνικών Συνεδρίων

31

Η

Τεχνικές Εκθέσεις

68

Θ

Αναφορές Τρίτων

600 και πάνω

 

Σύνολο Δημοσιευμένου Έργου              

228

 

·  Συμμετοχή σε πάνω από 80 ερευνητικά προγράμματα

 

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ, ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ.

 

1.        University of Birmingham

2.        Joint Research Center, ISPRA, Italy.

3.        Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

4.        Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

5.        Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

6.        Πανεπιστήμιο Πατρών.

7.        Εθνικό Κέντρο Φυσικών Επιστημών "Δημόκριτος".

8.        Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας.

9.        Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού.

10.    Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

11.    Υπουργείο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

12.    Impetus ΕΠΕ.

13.    ΣΙΒΥΛΛΑ Ε.Π.Ε.

14.    EPSILON INTERNATIONAL A.E.

15.    ΕΤΕ ΕΠΕ.

16.    ENVECO LTD.

 

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

 

1.        Ένωση Ελλήνων Φυσικών         - Μέλος.

2.        Ελληνική Μετεωρολογική Εταιρεία         - Μέλος.

3.        European Association for the Science of Air Pollution    - Member.

4.        American Meteorological Society-Member.

5.        International Society of Biometeorology- Member

6.        International Association of the Urban Climate-Member

 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

 

1.   Global Nest:The International Journal

 

 

ΚΡΙΤΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 

1.        Theoretical and Applied Climatology.

2.        International Journal of Climatology.

3.        Global Nest:The International Journal.

4.        Mathematical Computer Modelling

5.        Atmospheric Environment.

6.        Journal of Geophysical Research-Atmospheres

7.        Environmental Monitoring and Assessment.

8.        Water Air and Soil Pollution.

9.        Environmental Modelling and Software.

10.    Indoor Build Environment.

11.    International Journal of Environment and Pollution

12.    Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems

13.    Journal of Environmental Management

14.    Environmental Science and Policy

15.    International Journal of Biometeorology

16.    Journal of the Air and Waste Management Association

17.    Atmospheric Science Letters

18.    Meteorological Applications

19.    Chemical papers

20.    Atmospheric Chemistry and Physics

 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ-ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

1.        10th International Conference on Harmonization within Atmospheric Dispersion Modelling for Regulatory Purposes, 2005.

 

 

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

 

1.        6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας-Φυσικής της Ατμόσφαιρας, 2002

2.        8th International Conference in Environmental Science and Technology, 2002

3.        Protection and Restoration of the Environment VII, 2004

4.        9th International Conference in Environmental Science and Technology, 2005

5.        10th International Conference on Harmonization within Atmospheric Dispersion Modelling for Regulatory Purposes, 2005.

6.        13th International Symposium on Environmental Pollution and its impact on Life in the Mediterranean Region, 2005

7.        11th International Conference on Harmonization within Atmospheric Dispersion Modelling for Regulatory Purposes, 2007

8.        10th International Conference in Environmental Science and Technology, 2007.

 

ΕΚΤΙΜΗΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 

1.             Expert Evaluator-DG Research-Directorate L, EU

2.             Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, Ελλάδα

3.             Υπουργείο Ανάπτυξης, Ελλάδα

 

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ COST ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

1.   Δράση 730 (2005-2009) Towards a Universal Thermal Climate Index UTCI. Assessing the Thermal Environment of the Human Being

2.   Δράση 733 (2005-2009) Harmonization and Applications of weather type classification for European Regions.

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

 

Διασπορά-διάχυση ατμοσφαιρικών ρύπων-Μοντέλα-Πεδία ροής

 

 

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα

 

Μελέτη της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη βιομηχανική περιοχή της Μεγαλόπολης.

Χώρα                  :Mεγαλόπολη, Ελλάδα.

Χρονική περίοδος   :1983-84.

Συνεργασίες         :Πανεπιστήμιο Αθηνών- Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Χρηματοδότηση    :Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού.

 

Μελέτη της μεταφοράς αερίων ρύπων από το Θριάσιο Πεδίο στο Λεκανοπέδιο της Αθήνας.

Χώρα                   :Θριάσιο Πεδίο, Ελλάδα.

Χρονική Περίοδος    :1983-84.

Συνεργασίες           :Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Χρηματοδότηση     :Δήμος Νίκαιας.

 

Μελέτη της μεταφοράς αερίων ρύπων πάνω από την Αθήνα και την ευρύτερη περιοχή της.

Χώρα                   :Αθήνα, Ελλάδα.

Χρονική Περίοδος    :1984-85.

Συνεργασίες           :Πανεπιστήμιο Αθηνών - Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Χρηματοδότηση     :Υπουργείο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

                           

Μοντέλα για την πρόγνωση των μετεωρολογικών συνθηκών που συνδυάζονται με επεισόδια αέριας ρύπανσης.

Χώρα                   :Αθήνα, Ελλάδα.

Χρονική Περίοδος    :1984-1985.

Συνεργασίες           :Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Χρηματοδότηση     :Υπουργείο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

                           

Πειραματική και Θεωρητική μελέτη των συνθηκών διασποράς στην Αθήνα.

Χώρα                   :Αθήνα, Ελλάδα.

Χρονική Περίοδος    :1990-1991.

Συνεργασίες           :Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Χρηματοδότηση     :Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας.

 

Μελέτη των καιρικών συνθηκών κατά τη διάρκεια επεισοδίων αέριας ρύπανσης στην Αθήνα. Προσομοιώσεις με μοντέλα. Νέες τεχνικές στα Γραφικά και την Παράλληλη επεξεργασία.

Χώρα                   :Αθήνα, Ελλάδα.

Χρονική περίοδος    :1991-1993.

Συνεργασίες           :Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Χρηματοδότηση     :IBM-T.J. Watson Research Center, USA, IBM Ελλάδας και

                           Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας.

 

Προσομοιώσεις των πεδίων ροής και της διασποράς στην περιοχή της Μεσογείου.

Χώρα                   :Αθήνα, Ελλάδα.

Χρονική Περίοδος    :1992.

Συνεργασίες           :Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Χρηματοδότηση     :Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (W.M.O)

 

Μελέτη της διασποράς των αερίων ρύπων από τα εργοστάσια ηλεκτρικού ρεύματος στο Λαύριο και το Αλιβέρι.

Χώρα                   :Aθήνα, Ελλάδα.

Χρονική Περίοδος    :1992-1993.

Συνεργασίες           :Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Χρηματοδότηση     :Δημοσία Επιχείρηση Ηλεκτρισμού.

 

Μελέτη της διασποράς αερίων ρύπων από το εργοστάσιο παραγωγής ρεύματος στη Σορωνή, Ρόδου.

Χώρα                   :Aθήνα, Ρόδος, Ελλάδα.

Χρονική Περίοδος    :1992-1993.

Συνεργασίες           :Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Χρηματοδότηση     :Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού.

 

Μελέτη της διασποράς-διάχυσης αερίων ρύπων από τη μονάδα Αγ. Γεωργίου Κερατσινίου μετά τη μετατροπή της σε μονάδα φυσικού αερίου.

Χώρα                   :Aθήνα, Αττική, Ελλάδα.

Χρονική Περίοδος    :1993.

Συνεργασίες           :Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Χρηματοδότηση     :Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού.

 

Study of the South European cycles of air pollution.

Χώρα                   :Αθήνα και άλλες Ευρωπαϊκές Πόλεις.

Χρονική Περίοδος    :1992-94.

Συνεργασίες           :Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και ένας μεγάλος αριθμός από συνεργάτες σε διάφορες χώρες της ΕΟΚ.

Χρηματοδότηση     :CEC.

 

Θεωρητική και Πειραματική μελέτη της εξέλιξης του Α.Ο.Σ στην Αθήνα.

Χώρα                   :Aθήνα, Αττική, Ελλάδα.

Χρονική Περίοδος    :1994.

Συνεργασίες           :Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Χρηματοδότηση     :Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας.

 

Προμελέτη για την εγκατάσταση νέων μονάδων παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος στη Σορωνή Ρόδου.

Χώρα                   :Aθήνα, Ρόδος, Ελλάδα.

Χρονική Περίοδος    :1994.

Συνεργασίες           :Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Χρηματοδότηση     :Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού.

 

Μελέτη της διασποράς-διάχυσης αερίων ρύπων που απελευθερώνονται από τις νέες προγραμματιζόμενες μονάδες της ΔΕΗ στο Λαύριο και το Αλιβέρι.

Χώρα                   :Aθήνα, Αττική, Ελλάδα.

Χρονική Περίοδος    :1994.

Συνεργασίες           :Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Χρηματοδότηση     :Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού.

 

Μελέτη της διασποράς των αερίων ρύπων από το εργοστάσιο ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ στη Θήρα.

Χώρα                   :Aθήνα, Θήρα, Ελλάδα.

Χρονική Περίοδος    :1994.

Συνεργασίες           :Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Χρηματοδότηση     :Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού.

 

Μελέτη της διασποράς των αερίων ρύπων από το εργοστάσιο ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ στη Μήλο.

Χώρα                   :Aθήνα, Μήλος, Ελλάδα.

Χρονική Περίοδος    :1994.

Συνεργασίες           :Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Χρηματοδότηση     :Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού.

 

Μελέτη της διασποράς των αερίων ρύπων από το εργοστάσιο ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ στην Κάρπαθο.

Χώρα                   :Aθήνα, Κάρπαθος, Ελλάδα.

Χρονική Περίοδος    :1994.

Συνεργασίες           :Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Χρηματοδότηση     :Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού.

 

Μελέτη της διασποράς των αερίων ρύπων από το εργοστάσιο ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ στην Κάλυμνο.

Χώρα                   :Aθήνα, Κάλυμνος, Ελλάδα.

Χρονική Περίοδος    :1994.

Συνεργασίες           :Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Χρηματοδότηση     :Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού.

 

Μελέτη της διασποράς-διάχυσης των αερίων ρύπων που απελευθερώνονται από τις προγραμματιζόμενες νέες μονάδες της ΔΕΗ στη Σορωνή Ρόδου.

Χώρα                   :Aθήνα, Αττική, Ελλάδα.

Χρονική Περίοδος    :1994.

Συνεργασίες           :Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Χρηματοδότηση     :Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού.

 

Μετρήσεις ατμοσφαιρικών ρύπων με αεροπλάνο πάνω από τη Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη με την χρήση αεροπλάνου ( Πρόγραμμα STAAARTE).

Χρονική Περίοδος    :1996-1997.

Συνεργασίες           :Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Αθηνών, DLR.

Χρηματοδότηση     :CEC.

 

Μελέτη της Ποιότητας του αέρα στο Λεκανοπέδιο της Αθήνας.

Χρονική Περίοδος    :1997-1998.

Συνεργασίες           :Κοινό ερευνητικό Κέντρο Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Χρηματοδότηση     :Κοινό ερευνητικό Κέντρο Ευρωπαϊκής Ενωσης.

 

Μελέτη της ποιότητας του αέρα στο Λεκανοπέδιο της Αθήνας (Β Φάση).

Χρονική Περίοδος    :1999-2000.

Συνεργασίες           :Κοινό ερευνητικό Κέντρο Έυρωπαϊκής Ενωσης.

Χρηματοδότηση     :Κοινό ερευνητικό Κέντρο Έυρωπαϊκής Ενωσης.

 

Μελέτη της διασποράς-διάχυσης ατμοσφαιρικών ρύπων στην περιοχή Κάβο Σίδερο Κρήτης.

Χρονική Περίοδος    :2004.

Συνεργασίες           :ΕΤΕ.

Χρηματοδότηση     :ΕΤΕ

 

Συμμετοχή σε Συνέδρια

 

IXX ITM of NATO/CCMS in "Air Pollution Modelling and Its Application". 29 September - 4 October 1991, Ierapetra, Crete, Greece.

 

XX ITM of NATO/CCMS in "Air Pollution Modelling and Its Application" 29 November-3 December 1993, Valencia, Spain.

 

1st Workshop of NATO/CCMS on "Air Pollution Transport and Diffusion over coastal areas". May 3-5, 1993, Athens, Greece.

 

8th International Conference on Harmonization within Atmospheric Dispersion Modelling for Regulatory Purposes. Sofia, Bulgaria, 14-17 October, 2002. (http://www.meteo.bg/harmo8).

 

9th International Conference on Harmonization within Atmospheric Dispersion Modelling for Regulatory Purposes. Garmich, Germany, 1-4 June, 2004.( http://imk-ifu.fzk.de/harmo9/index.html).

 

10th International Conference on Harmonization within Atmospheric Dispersion Modelling for Regulatory Purposes. Crete, Greece, 14-17 October, 2005.

( http://www.harmo.org/Conferences/Crete/10harmo.asp).

 

11th International Conference on Harmonization within Atmospheric Dispersion Modelling for Regulatory Purposes. Cambridge, UK, 2-7 July, 2007.

( http://www.harmo.org/Conferences/Crete/10harmo.asp).

 

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά μετά από κρίση

 

Kallos G., P. Kassomenos, R.A. Pielke, 1993: Synoptic and mesoscale weather conditions during air pollution episodes in Athens, Greece, Boundary Layer Meteorology, 62, 163-184.

 

Pilinis C., P. Kassomenos, G. Kallos, 1993: Modelling of photochemical pollution in Athens, Greece: Application of the RAMS-CALGRID modelling system. Atmospheric Environment, 27B, 353-370.

 

Kallos G., A. Papadopoulos, M. Varinou, P. Kassomenos, 1995: Estimation of the contribution to air quality degradation in Athens from major elevated sources. International Journal of Environment and Pollution, 5, Nos. 4-6, 611-622.

 

Synodinou Β., M. Petrakis, P. Kassomenos, S. Lykoudis, 1996: Atmospheric Stability and Atmospheric Circulation in Athens, Greece. IL NUOVO CIMENTO, Vol. 19C, 245-255.

 

Helmis C. G, D. N. Asimakopoulos, K. H. Papadopoulos, P. Kassomenos, J. A. Kalogiros, P. G. Papageorgas, S. Blikas, 1997: Air mass exchange between the Athens Basin and the Messogia Plain of Attica, Greece.  Atmospheric Environment, 31, 3833-3849. (doi:10.1016/S1352-2310(97)00169-6).

 

Kassomenos P., H. A. Flocas, S. Lykoudis and M. Petrakis, 1997: A study of frost events in areas characterised by the absence of observations. Meteorology and Atmospheric Physics, 62, 249-267. (http://www.springerlink.com/app/home/contribution.asp?wasp=5e07fa786ca544a89c9fd8f2ead643e5&referrer=parent&backto=issue,7,8;journal,34,34;linkingpublicationresults,1:103391,1)

 

Kassomenos P., S. Lykoudis, M. Petrakis, 1997: On the behaviour of air pollutants released from elevated stacks in the vicinity of Athens, Greece. International Journal of Environment and Pollution, Vol. 8, Nos. ½, 134-147.

 

Asimakopoulos D., C.G., Helmis, K.H. Papadopoulos, J.A. Kalogiros, P. Kassomenos, Μ. Petrakis, 1999. Inland propagation of sea breeze under opposing offshore winds.  Meteorology and Atmospheric Physics, 70, 97-110.

 

Kassomenos P., S. Lykoudis, G. Kallos, 1999: Winter southern wind flow and air pollution episodes in Athens. Global Nest: The International Journal, 2, 99-110. (http://www.gnest.org/Journal/Vol1_No2/Kassomenos.pdf).

 

Triantafyllou A. and P. Kassomenos, 2002. Aspects of atmospheric flow and dispersion of air pollutants in a mountainous basin. Science of the total Environment. 297, 85-103 (doi:10.1016/S0048-9697(02)00090-6).

 

Mironakis K. A. and P. A. Kassomenos, 2003: Application of MM5 model in the northwest area of Greece using a four-nest procedure. Int. J. Env. Pollut., 20, 1-6, 269-277.

(http://www.inderscience.com/browse/index.php?journalID=9&year=2003&vol=20&issue=1/2/3/4/5/6).

 

Kassomenos P., H. Karandeinos, 2005. High resolution analysis of meteorological fields at a mountainous area NW of Greece. International Journal of Environment and Pollution. In press. (https://www.inderscience.com/browse/index.php?journalID=9).

 

Συγγραφή Βιβλίων

 

Kασσωμένος Π., 1981: Η Ρύπανση στο Ατμοσφαιρικό Οριακό Στρώμα. Μεταπτυχιακή  Διπλωματική Εργασία στα πλαίσια του Mεταπτυχιακού Eνδεικτικού Μετεωρολογίας, Aθήνα, σελ. 95.

 

Κασσωμένος Π., 1993: Ανάλυση των καιρικών συνθηκών κατά τη διάρκεια επεισοδίων στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας. Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τομέας Εφαρμογών Φυσικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών, σελ. 362.

 

Μαθήματα Φυσικής Περιβάλλοντος, 2007. Κατσούλης ΒΔ και ΠΑ Κασσωμένος. Διδάσκεται στους φοιτητές του Φυσικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

 

Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων μετά από κρίση

 

Kallos G. and P. Kassomenos, 1991: Anatomy of the air pollution problem in Athens, Greece. 35th OHOLO Conference on Transport and Diffusion in Turbulent Fields. Modelling and Measurement Techniques. Eilat, Israel, October 28 - November 1, pp. 16.

 

Kallos G. and P. Kassomenos, 1992: Weather conditions during air pollution episodes in Athens, Greece: An overview of the problem. Proceedings of the Air Pollution Modelling and Its Application. Edited by H. van Dop and G. Kallos, Plenum Press, New York, IXX, 77-103. (http://www.nato.int/ccms/publi-2.htm).

 

Kallos G., C. Pilinis, P. Kassomenos, G. Hatzakis, 1992: Characteristics of a third generation regulatory models. Workshop on "Objectives for next generation practical short-range atmospheric dispersion models". Riso, Denmark, May 6-8, 1992, pp. 16.

 

Kallos G. and P. Kassomenos, 1993: Regional-mesoscale flow interactions: Implications to air pollution. Proceedings of the EMEP Workshop on the Control of Photochemical Oxidants in Europe, 20-22 April, 1993, Porvoo, Finland, Proccedings 96-100.

 

Kassomenos P., G. Kallos, M. Varinou, A. Papadopoulos, 1993: A study of the dispersion of air pollutants released from major elevated sources near Athens, Greece. Proceedings of the XXth ITM NATO-CCMS on Air Pollution Modelling and Its Applications. Εdited by S. Gryning and M.Millan, pg. 513-522. (http://www.nato.int/ccms/publi-2.htm)

 

Kallos G. and P. Kassomenos, 1993: Effects of the selected domain in mesoscale atmospheric simulations and dispersion calculations. Proceedings of the XXth ITM NATO-CCMS on Air Pollution Modelling and Its Applications. Edited by S. Gryning and M. Millan pg. 35-44. (http://www.nato.int/ccms/publi-2.htm)

 

Kallos G., A. Papadopoulos, M. Varinou, P. Kassomenos, 1994: Estimation of the contribution of the air quality degradation in Athens from major elevated sources. 3rd Workshop on Harmonisation within Atmospheric Dispersion Modelling for Regulatory Purposes. 21-24 Nov 1994, Mol, Belgium.

 

Petrakis M., P. Kassomenos, S. Lykoudis, V. Synodinou 1995: On the Atmospheric Stability in the Athens Basin. Air Pollution III, Volume 3. Urban Pollution, Wessex Institute of Technology, Editors N. Moussiopoulos, H. Power and C.A. Brebbia, pg. 177-184.

 

Kassomenos P., M. Petrakis, S. Lykoudis, 1995: On the transportation of air pollutants released from major elevated sources to the Athens Basin. The North-easterly flow case. Air Pollution III, Volume 3. Urban Pollution, Wessex Institute of Technology, Editors N. Moussiopoulos, H. Power and C.A. Brebbia, pg. 169-176.

 

Helmis C.G, D.N. Asimakopoulos, K.H. Papadopoulos, J.A. Kalogiros, P. Kassomenos, P.G. Papageorgas, S. Blikas 1995: Air mass exchange between the Athens Basin and the Mesogia Plain. Air Pollution III, Volume 3. Urban Pollution, Wessex Institute of Technology, Editors N. Moussiopoulos, H. Power and C.A. Brebbia, pg. 115-130.

 

Kassomenos P., S. Lykoudis, M. Petrakis, 1996: Vertical distribution of Air Pollutants released from elevated stacks in the Athens, Basin. Proceedings on Air Pollution IV Monitoring, Simulation and Control, Editors B. Caussade, H. Power, C.A. Brebbia, pg. 677-686.

 

Kassomenos P., H. A. Flocas, S. Lykoudis, M. Petrakis, 1998: Considerations on the temporal and spatial variation of the relationship between air pollution and mesoscale air flow patterns over the Athens Metropolitan area. 6th International Highway and Urban Pollution Symposium, Ispra, 18-21 May. Pg. 9.

 

Kassomenos P., H. A. Flocas, S. Lykoudis, 1998: Classification of mesoscale circulation over an urban Mediterranean basin. Relationship with air quality status. 2nd European Conference on Applied Climatology, ECAC 98. Vienna, Austria, 19-23 October. ISSN 1016-6254 Nr. 19 in CD.

 

Kalabokas P., A. Papayannis, A. Chaloulakou, P. Kassomenos, C. Hourdakis, N. Spyrellis, 2002: On the correlation of air pollution with suspended aerosol levels by particle counters and a 2-wavelength lidar system during Saharan dust episodes in the city of Athens. Proceedings of the 10th Scientific Conference of the International Association of Meteorology of Atmospheric Sciences. Pgs. 194-195, Heraklion, 18-25 September, 2002.

 

Mironakis K. and P. Kassomenos, 2002: Application of MM5 model in a north-west area of Greece. First Results. 8th Conference within Atmospheric Dispersion Modelling for Regulatory Purposes. Proceedings, pgs 396-400, Sofia, Bulgaria, 14-17 October, 2002.

 

Mironakis K, P. Kassomenos and H. Karandeinos, 2004: Application of the ARPS and MM5 models in Epirus, Greece. Implications to Air quality. First Results. Proceedings of the 9th International Conference on Harmonization within Atmospheric Dispersion Modeling for Regulatory Purposes, pgs 270-273. Garmich-Patterkirhen, Germany, 1-4 June, 2004.

 

Kassomenos P., H. Karandeinos, 2005. Foehn phenomena in the western Crete. Part I. The synoptic situation and flow fields computed by the ARPS model. 10th International Conference on Harmonization within Atmospheric Dispersion Modeling for Regulatory Purposes, pgs 104-108. Crete, Greece, 17-20 October, 2005.

 

Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Εθνικών Συνεδρίων μετά από κρίση

 

Κασσωμένος Π. και Γ. Κάλλος, 1992: Διασπορά αερίων ρύπων από σημειακές πηγές στο λεκανοπέδιο της Αττικής κατά την διάρκεια ημερών με θερμή μεταφορά στην κατώτερη τροπόσφαιρα. Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας, Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Τομέας Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας, Θεσσαλονίκη, σελ. 199-208.

 

Τριανταφύλλου Α, Π. Κασσωμένος, Γ. Κάλλος, Δ. Ασημακόπουλος, 1994: Διασπορά αερίων ρύπων από σημειακές πηγές στην ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης-Πτολεμαίδας κατά τη χειμερινή περίοδο κάτω από αντικυκλωνική κυκλοφορία. Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας, Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Τομέας Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας, Θεσσαλονίκη, σελ. 187-197.

 

Κασσωμένος Π., Α. Παπαδόπουλος, Γ. Κάλλος, 1994: Συνθήκες καπνισμού στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας, Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Τομέας Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας, Θεσσαλονίκη, σελ. 225-232.

 

Tριανταφύλλου Α, Π. Κασσωμένος, Γ. Κάλλος 1995: Νυκτερινή μεταφορά ατμοσφαιρικών ρύπων στη βιομηχανική περιοχή Πτολεμαϊδας-Κοζάνης κατά την θερμή περίοδο. Πρακτικά 4ου Συνεδρίου Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Μόλυβος Λέσβου, σελ. 72-84. 

 

Kασσωμένος Π, Σ. Λυκούδης, Γ. Kοτσακάς και M. Πετράκης, 1996: Μελέτη των εκπομπών και της διασποράς των αερίων ρύπων που απελευθερώνονται κατά την λειτουργία ενός αεροδρομίου. Πρακτικά του 3ου Συνεδρίου στη Μετεωρολογία, Κλιματολογία και Φυσική της Ατμόσφαιρας, Σελ. 348-353.

 

Κασσωμένος Π., 1997: Τρόποι και αριθμητικά μοντέλα μεταφοράς της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από αστικά κέντρα σε γεωργικές και/η δασικές περιοχές. Ημερίδα για τη διερεύνηση της συμβολής της Τηλεπισκόπησης στην ανίχνευση του είδους και της ποιότητας της βλάστησης και στην εκτίμηση της συγκομιδής. Θεσσαλονίκη 13/2/1997.

 

Κασσωμένος Π., 1997: Αριθμητικά μοντέλα πεδίου ροής ανέμου. Ημερίδα για την διερεύνηση της συμβολής της Τηλεπισκόπησης στην ανίχνευση του είδους και της ποιότητας της βλάστησης και στην εκτίμηση της συγκομιδής. Θεσσαλονίκη 13/2/1997.

 

Kassomenos P.A., H.A. Flocas, S. Lykoudis, M. Petrakis, 1997: A contribution to the study of the relationship between the mesoscale circulation and air pollution over Metropolitan Athens Area. Πρακτικά 5ου Συνεδρίου Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Μόλυβος Λέσβου, σελ. 194-201.

 

Kassomenos P., G. Kallos, 1999: Winter air pollution episodes in Athens. The 13th–14th December 1989 case. Πρακτικά 6ου Συνεδρίου Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Πυθαγόρειο, Σάμου, 28/8-2/9, 1999. Pgs. 337-343.

 

Τεχνικές Εκθέσεις

 

Aσημακόπουλος, Δ., Δ. Λάλας, Κ. Χέλμης, Δ. Δεληγιώργη, Π. Kασσωμένος, 1985: Μεταφορά των αερίων ρύπων από το Θριάσιο Πεδίο στο Λεκανοπέδιο της Αθήνας. Τελική Εκθεση που συντάχθηκε για το Δήμο Νίκαιας, σελ. 174.

 

Kallos G., P. Kassomenos, M. Varinou, A. Papadopoulos, E. Blathras, G. Hatzakis, 1993: Synoptic and mesoscale weather conditions in SE Greece: Their association with air quality in the Greater Athens Area. First Intermediate Report prepared for the CEC, DG-XII, Contract (EV5VCT910050), pp. 45.  

 

Kάλλος Γ., M. Βαρίνου, A. Παπαδόπουλος, Π. Κασσωμένος, 1993: Μελέτη της διασποράς των αερίων ρύπων που απελευθερώνονται από το εργοστάσιο παραγωγής ρεύματος της ΔΕΗ στη Σορωνή Ρόδου. Ενδιάμεση Έκθεση που ετοιμάστηκε για τη ΔΕΗ, σελ. 32.

 

Kάλλος Γ., M. Βαρίνου, A. Παπαδόπουλος, Π. Κασσωμένος, 1993: Μελέτη της διασποράς των αερίων ρύπων που απελευθερώνονται από το εργοστάσιο παραγωγής ρεύματος της ΔΕΗ στη Σορωνή Ρόδου. Τελική Έκθεση που ετοιμάστηκε για τη ΔΕΗ, σελ. 450.

 

Kάλλος Γ., M. Βαρίνου, A. Παπαδόπουλος, Π. Κασσωμένος, 1993: Μελέτη της διασποράς των αερίων ρύπων που απελευθερώθηκαν από τα εργοστάσια ρεύματος της ΔΕΗ στο Αλιβέρι και το Λαύριο. Ενδιάμεση Έκθεση που ετοιμάστηκε για τη ΔΕΗ, σελ. 45.

 

Kάλλος Γ., M. Βαρίνου, A. Παπαδόπουλος, Π. Κασσωμένος, 1993: Μελέτη της διασποράς των αερίων ρύπων που απελευθερώθηκαν από τα εργοστάσια ρεύματος της ΔΕΗ στο Αλιβέρι και το Λαύριο. Τελική Έκθεση που ετοιμάστηκε για τη ΔΕΗ, σελ. 850.

 

Kασσωμένος Π., Γ. Kάλλος, Χ. Πηλίνης, 1993: Μελέτη των καιρικών συνθηκών κατά τη διάρκεια επεισοδίων αέριας ρύπανσης στην Αθήνα. Προσομοιώσεις με μοντέλα. Νέες τεχνικές στα Γραφικά και την Παράλληλη επεξεργασία. Ενδιάμεση έκθεση που ετοιμάστηκε για την ΙΒΜ Ελλάδας και τη Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας, σελ. 26.

 

Kασσωμένος Π., Γ. Kάλλος, Χ. Πηλίνης, 1993: Μελέτη των καιρικών συνθηκών κατά τη διάρκεια επεισοδίων αέριας ρύπανσης στην Αθήνα. Προσομοιώσεις με μοντέλα. Νέες τεχνικές στα Γραφικά και τη Παράλληλη επεξεργασία. Τελική έκθεση που ετοιμάστηκε για την ΙΒΜ Ελλάδας και τη Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας, σελ. 400.

 

Asimakopoulos D.N., C. Helmis, G. Kallos, P. Kassomenos, J. Kalogiros, C. Pilinis, A. Soilemes, 1993: Experimental and Theoretical study of the PBL over the Athens Basin. Simulation of the atmospheric circulation and air pollution transport during air pollution episodes. Progress Report prepared for the General Secretariat of Science and Technology, pp. 5.

 

Kάλλος Γ., A. Παπαδόπουλος, Μ. Βαρίνου, Π. Κασσωμένος, 1993: Μελέτη της διασποράς των αερίων ρύπων που απελευθερώθηκαν από το εργοστάσιο ρεύματος της ΔΕΗ στον Αγ. Γεώργιο Κερατσινίου μετά τη μετατροπή του σε μονάδα φυσικού αερίου. Τελική Εκθεση που ετοιμάστηκε για τη ΔΕΗ, σελ. 25.

 

Kallos G., V. Kotroni, C. Lagouvardos, P. Kassomenos, G. Hatzakis, M. Varinou, 1994: Transport and transformation of air pollutants from Europe to the East Mediterranean Region. First Technical Progrees report, prepared for the CEU, DG XII. Contract no: AVI*-CT92-0005.

 

Κάλλος Γ., Μ. Βαρίνου, Π. Κασσωμένος, Α. Παπαδόπουλος, Β. Κοτρώνη, 1994: Προμελέτη για την εγκατάσταση νέων μονάδων παραγωγής ρεύματος στη Σορωνή Ρόδου. Τελική έκθεση που υποβλήθηκε στη ΔΕΗ/ΔΜΚΘ, σελ 25.

 

Κάλλος Γ., Μ. Βαρίνου, Π. Κασσωμένος, Β. Κοτρώνη, Κ. Λαγουβάρδος, 1994: Μελέτη διασποράς-διάχυσης αερίων ρύπων από τη μονάδα της ΔΕΗ στην Μήλο. Τελική έκθεση που υποβλήθηκε στη ΔΕΗ/ΔΕΜΕ, σελ 100.

 

Κάλλος Γ., Μ. Βαρίνου, Π. Κασσωμένος, Β. Κοτρώνη, Κ. Λαγουβάρδος, 1994: Μελέτη διασποράς-διάχυσης αερίων ρύπων από τη μονάδα της ΔΕΗ στην Θήρα. Τελική έκθεση που υποβλήθηκε στη ΔΕΗ/ΔΕΜΕ, σελ 100.

 

Κάλλος Π., Μ. Βαρίνου, Π. Κασσωμένος, Β. Κοτρώνη, Κ. Λαγουβάρδος, 1994: Μελέτη διασποράς-διάχυσης αερίων ρύπων από τη μονάδα της ΔΕΗ στην Κάρπαθο. Τελική έκθεση που υποβλήθηκε στη ΔΕΗ/ΔΕΜΕ, σελ 100.

 

Κάλλος Γ., Μ. Βαρίνου, Π. Κασσωμένος, Β. Κοτρώνη, Κ. Λαγουβάρδος, 1994: Μελέτη διασποράς-διάχυσης αερίων ρύπων από τη μονάδα της ΔΕΗ στην Κάλυμνο. Τελική έκθεση που υποβλήθηκε στη ΔΕΗ/ΔΕΜΕ, σελ 100.

 

Ασημακόπουλος Δ., Κ. Χέλμης, Γ. Κάλλος, Π. Κασσωμένος, Ι. Καλόγηρος, Χ. Πηλίνης, Α. Σοϊλεμές, 1995: Πειραματική και Θεωρητική μελέτη του Οριακού Στρώματος στο λεκανοπέδιο των Αθηνών. Προσομοίωση της Ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας και των αερίων ρύπων κατά τις ημέρες επεισοδίων ρύπανσης. Τελική Έκθεση που υποβλήθηκε στην ΓΓΕΤ (ΠΕΝΕΔ 89).

 

Ζευγώλης Δ. κ.α, 1996: Δημιουργία κινητού σταθμού τηλεπισκόπησης των αερίων ρύπων με την τεχνολογία Lidar (ΕΠΠΕΡ 4). Τελική Έκθεση που ετοιμάστηκε για το ΥΠΕΧΩΔΕ.

 

 

Αστική Ρύπανση

 

 

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα

 

Μελέτη των μετεωρολογικών συνθηκών που ευνοούν την εμφάνιση επεισοδίων αέριας ρύπανσης στην Αθήνα.

Χώρα                   :Αθήνα, Ελλάδα.

Χρονική Περίοδος    :1983-84.

Συνεργασίες           :Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Χρηματοδότηση     :ΥΠΕΧΩΔΕ.

 

Integrated Environmental Monitoring, Forecasting and Warning Systems in Metropolitan Areas (EMMA)-(http://www.axp.mdx.ac.uk/emma/project/about-en.htm).

Χώρα                   :Iταλία, Αγγλία, Ισπανία, Σουηδία, Ελλάδα.

Χρονική Περίοδος    :1996-1998.

Συνεργασίες           :IMPETUS Σύμβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ, Stockholm SLB, ITATEL TECHNITEL, SICE, Universities of Madrid, Nottinham, Midlessex, JRC-ISPRA (EI).

Χρηματοδότηση     :CEU (DG XIII).

 

Δημιουργία επιχειρησιακού κέντρου παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και επιβολής εκτάκτων μέτρων στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας (ΕΠΠΕΡ 4).

Χώρα                   :Aθήνα, Ελλάδα.

Χρονική Περίοδος    :1996.

Συνεργασίες           :Πανεπιστημία Πάτρας, Θεσσαλονίκης.

Χρηματοδότηση     :ΥΠΕΧΩΔΕ.

 

Πρόγραμμα TCA/AQ (Θεματικό Κέντρο για την Ποιότητα του Αέρα).

Χώρα                   :Ελλάδα, Ολλανδία, Νορβηγία.

Χρονική Περίοδος    :1995-1998.

Συνεργασίες           :Rivm, Nilu, ΤΝΟ.

Χρηματοδότηση     :CEC.

 

Δημιουργία ανθρώπινου δικτύου για θέματα Αέριας Ρύπανσης (Πρόγραμμα ΥΔΡΑ).

Χώρα                   :Aθήνα, Ελλάδα.

Χρονική Περίοδος    :1995-1996.

Συνεργασίες           :Πανεπιστήμια Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, ΕΜΠ.

Χρηματοδότηση     :ΓΓΕΤ.

 

Δημιουργία κινητού σταθμού τηλεπισκόπησης των αερίων ρύπων με την τεχνολογία Lidar (ΕΠΠΕΡ 4).

Χώρα                   :Aθήνα, Ελλάδα.

Χρονική Περίοδος    :1996.

Συνεργασίες           :Πανεπιστήμιο Πάτρας, ΑΠΘ.

Χρηματοδότηση     :ΥΠΕΧΩΔΕ.

 

Μελέτη της κατάστασης της ποιότητας του αέρα στο Λεκανοπέδιο της Αθήνας.

Χρονική Περίοδος    :1996-1997.

Συνεργασίες           :JRC-ISPRA (EI).

Χρηματοδότηση     :JRC-ISPRA (EI).

 

Διερεύνηση επιπτώσεων στο Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον από τη λειτουργία Διυλιστηρίων. Η περίπτωση της ΠΕΤΡΟΛΑ.

Χρονική Περίοδος    :1997-1998.

Συνεργασίες           :Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Χρηματοδότηση     :Πετρόλα Α.Ε.

 

Επιχειρησιακό Κέντρο για την Πρόγνωση των Επεισοδίων Ρύπανσης στην Αθήνα (Κυρίως Εργο)

Χρονική Περίοδος    :1999-2001.

Συνεργασίες           :ΣΙΒΥΛΛΑ ΕΠΕ.

Χρηματοδότηση     :ΥΠΕΧΩΔΕ.

 

Επιχειρησιακό Κέντρο για την πρόγνωση των Επεισοδίων Ρύπανσης στην Αθήνα  (Σύμβουλος).

Χρονική Περίοδος    :1999-2001.

Συνεργασίες           :ΑΔΚ.

Χρηματοδότηση     :ΥΠΕΧΩΔΕ.

 

Πρόγραμμα Ελληνογιουγκοσλαυικής Συνεργασίας: Environmental Indices concerning Aerosols in Athens and Belgrade.

Χρονική Περίοδος    :2002-2004.

Συνεργασίες           :Serbian Institute of Meteorology and Hydrology, National Observatory of Athens.

Χρηματοδότηση     :Γ.Γ.Ε.Τ.

 

ΠΡΟΤΕΠΕ. Προηγμένες Τεχνικές Περιβαλλοντικών Μετρήσεων και Προγνώσεων. (http://lap.phys.auth.gr/protepe).

Χρονική Περίοδος    :2003-2005.

Συνεργασίες           :ΑΠΘ, ΔΠΘ, ΕΜΠ, ΕΑΑ, ΕΚΠΑ.

Χρηματοδότηση     :ΓΓΕΤ.

 

Πρόγραμμα ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ.

Χρονική Περίοδος    :2004-2007.

Συνεργασίες           :Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών Π.Ι

Χρηματοδότηση     :ΥΠΕΠΘ.

 

Συμμετοχή σε Συνέδρια

 

3rd International Conference on Air Pollution "AIR POLLUTION 95". Porto Carras, Chalkidiki, 26-29 September, 1995. (http://library.witpress.com/pages/listPapers.asp?q_bid=208).

 

4ο Συνέδριο Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας-Μόλυβος Λέσβου, 3-7 Σεπτ., 1995.

 

4th International Conference on Air Pollution "AIR POLLUTION 96". Toulouse, France, 27-29 August, 1996.

 

3ο Διεθνές Συνέδριο στην Προστασία και αποκατάσταση του Περιβάλλοντος, Χανιά, Κρήτη, 28-30 Aυγούστου 1996.

 

5ο Συνέδριο Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας-Μόλυβος Λέσβου, 1-4 Σεπτεμβρίου 1997.

 

6ο Συνέδριο Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Πυθαγόρειο Σάμου, 28 Αυγούστου-2 Σεπτεμβρίου 1999.

 

Air Quality in Europe: Challenges for the 2000s, Venice 19-21 May 1999.

 

7ο Συνέδριο Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Ερμούπολη Σύρου, 3-6 Σεπτ. 2001.

 

Protection and Restoration of the Environment VI. Skiathos, July 1-5, 2002. (http://www.cee.stevens-tech.edu/env-vi.html).

 

4th International Conference on Urban Air Quality-Measurements-Modelling and Management. Prague, 25-27 March, 2003.

 

8th International Conference in Environmental Science and Technology, Μyrina, Lemnos, 8-11 Sept. 2003.

 

Protection and Restoration of the Environment VII. Myconos, June 28-July 1, 2004. (http://www.cee.stevens-tech.edu/env-VII)

 

5th International Conference on Urban Air Quality-Measurements-Modelling and Management. Valencia, 25-27 March, 2005. (http://www.urbanairquality.org).

 

9th International Conference in Environmental Science and Technology, Rhodos, 1-3 Sept. 2005. (http://www.gnest.org/cest).

 

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά μετά από κρίση

 

Kambezidis H., P. Kassomenos, H. Kiriaki, 1986: Smoke concentration levels in a monitoring network in Athens, Greece, Atmospheric Environment, 20, 601-604.

 

Varotsos C., C. Cracknel, N. Sakellariou, G. Chronopoulos, S. Katsikis, P. Kassomenos, 1995: On the SO2, NO2 interferences in total ozone measurements made with the Dobson spectrophotometer No. 118 in Athens. International Journal of Remote Sensing, 16, 1805-1813.

 

Kassomenos P., H. A. Flocas, S. Lykoudis, A. N. Skouloudis, 1998: Spatial and temporal characteristics of the relationship between air quality status and mesoscale atmospheric circulation over an urban Mediterranean basin. The Science of the Total Environment, 217, 37-57. (doi:10.1016/S0048-9697(98)00167-3 ).

 

Triantafyllou A., P. A. Kassomenos, G. Kallos, 1999: On the degradation of air quality due to SO2 and PM10 in the Eordea Basin, Greece. Meteorologische Zeitschrift, 8, 60-70.

( http://www.schweizerbart.de/j/met-z/englisch/meteorologische-zeitschrift.html).

 

Kassomenos P., A. N. Skouloudis, H. S. Lykoudis, H. A. Flocas, 1999: "Air Quality Indicators" for Uniform Indexing of Atmospheric Pollution in Large Metropolitan Areas.  Atmospheric Environment, 33, 1861-1879. (doi:10.1016/S1352-2310(98)00355-0 ).

 

Chaloulakou A., P. Kassomenos, P. Koutrakis, N. Spyrellis, 2003. Measurements of PM10 and PM2.5 concentrations in Athens, Greece. Atmopsheric Environment. 37 (5), 649-660. (doi:10.1016/S1352-2310(02)00898-1 ).

 

Kassomenos P., O. Sindosi, C. Lolis, A. Chaloulakou 2003: On the relation between seasonal synoptic circulation types and spatial air quality characteristics in Athens, Greece. Journal of the Air and Waste management Association. 53, 309-324. (http://www.awma.org/journal/ShowAbstract.asp?Year=2003&PaperID=1024).

 

Petrakis M., B. Psiloglou, P. Kassomenos, C. Cartalis, 2003: Summertime measurements of Benzene, Toluene and Xylene in Athens using a Differential Optical Absorption Spectroscopy system, 2003. Journal of the Air and Waste management Association. Vol. 53 (9), 1052-1064. ( http://www.awma.org/journal/ShowAbstract.asp?Year=2003&PaperID=1106)

 

Saisana M., G. Dubois, A. Chaloulakou, P. Kassomenos, N. Spyrellis, 2003: Streamlining Environmental Monitoring networks: Application to Nitrogen Dioxide in North Italy. Systems Analysis, Modelling, Simulation. 43(2), 241-250.

(http://www.tandf.co.uk/journals/authors/gsamauth.asp).

 

Grivas G., V. Kanouta, P. Kassomenos, A. Chaloulakou and N. Spyrellis, 2004: Comparison between low-volume gravimetric sampler and beta attenuation for PM10 measurements in Athens, Greece. Journal of the Aerosol Science, S1, 653-655. (doi:10.1016/j.jaerosci.2004.06.054).

 

Paschalidou A and P. Kassomenos, 2004: Comparison of air pollutant concentrations between weekdays and weekends in Athens, Greece for various meteorological conditions. Environmenal Technology, 25, issue 11, 1241-1255. (http://www.environtechnol.co.uk/Contents_pages/volume_25n11.htm).

 

A. Chaloulakou, P. Kassomenos, G. Grivas, N. Spyrelis, 2005: Continuous measurements of PM10/PM2.5 and black smoke concentrations at a fixed site in Athens, Greece. Environment International, 31, 651-659. (doi:10.1016/j.envint.2004.11.001).

 

Kassomenos P., G. Koletsis, 2005. Seasonal variations of the temperature inversions over Athens Greece. International Journal of Climatology. 25, 1651-1663.

 

Kyrkilis G., A. Chaloulakou and P. Kassomenos, 2007: Development of an aggregate Air Quality Index for an urban Mediterranean agglomeration. Environment International, 33, 670-677. (http://www.awma.org/pubs/aboutjour.htm).

 

Paschalidou A, P Kassomenos, A Bartzokas, 2006. Comparison of various methods for modelling the dependence of ozone concentrations on meteorological and pollutant parameters in Athens. WSEAS Transactions on Environment and Development, 5, No2, 684-689.

 

Kassomenos P., B. Katsoulis, 2006: Mesoscale and Macroscale aspects of the morning urban heat island around Athens Greece. Meteorology and Atmospheric Physics, 94, 209-218.

 

Borge R, Lumbreras J, Vardoulakis S, Kassomenos P, Rodriguez E, 2007: Analysis of long range transport influences in urban PM10 using two stage clusters. Atmospheric Environment, 41, 4434-4450.

 

Vardoulakis S and P Kassomenos, 2007: Comparison of factors influencing PM10 levels in Athens Greece and Birmingham UK. Atmospheric Environment , In Press.

 

Συμμετοχή στη συγγραφή Βιβλίων

 

Europe's Environment. The Second Assessment, 1998. European Environment Agency. Office for Official Publications of the European Communities, Elsevier Science Ltd. Pgs 293. (http://reports.eea.eu.int/92-828-3351-8/en/toc.html)

 

Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων μετά από κρίση

 

Kassomenos P., S. Lykoudis, M. Petrakis, G. Panagopoulos, A. Karagiannis, 1996: Statistical analysis of NO, NO2, O3 measurements in the Athens area. Proccedings of 3rd International Conference in the Protection and Restoration of Environment. Chania, Crete, pgs 312-319.

 

Kassomenos P., A.N. Skouloudis, D.N. Asimakopoulos, 1999: Towards to a uniform Indexing of atmospheric pollution in Europe. International Conference for Air Quality in Europe: Challenges for the 2000s, Venice, 19-21 May 1999.

 

Chaloulakou A., Kassomenos P., Grivas G., Manalis N., Spyrellis N., 2001 : On the PM10/PM2.5 episodes in Athens, during summer 2000. 7th International Conference on Environmental Science and Technology. Ermoupolis, Syros. Conference Proccedings, Volume A, pgs 114-120.

 

Kassomenos P., S. Lykoudis 2001: Contribution to the Analysis and completion of air pollutants’ time series. 7th International Conference on Environmental Science and Technology. Ermoupolis, Syros. Conference Proccedings, Volume A, pgs 428-435.

 

Chaloulakou A., P. Kassomenos, G. Grivas, V. Kanouta, N. Spyrelis, 2003: Continuous measurements of PM10/PM2.5 and black smoke concentrations at a fixed site in Athens, Greece. 4th International Conference on Urban Air Quality-Measurement, Modelling and Management. Proceedings pgs 306-309, Prague, 25-27 March 2003.

 

Vardoulakis S and P Kassomenos, 2005: Comparison of factors influencing PM10 levels in Athens (Greece) and Birmingham (UK). Fifht Conference in Atmospheric Physics, Valencia Spain.

 

Pilidis G, S. Karakitsios, P. Kassomenos, 2005: description of the specific conditions that lead to high levels of BTX compounds in a medium sized city of Nothwestern Greece. Proceedings of the 13th International symposium on MESAEP, pg 36. October 8-12, 2005, Thessaloniki, Greece.

 

Tsaknakis G, P. Kassomenos, A. Papayannis, I. Ziomas, A. Paliatsos, 2006: Cluster analysis of air mass trajectories linked with high aerosol and ozone concentrations observed in the Greater Athens area, Greece. European Geosciences Union. General Assemply 2006, 2-7 April 2006, Vienna, Austria.

 

Kassomenos, P. Adamopoulos A, Chaloulakou A, 2006. On the study of transboundary pollution by particulate matter in the Greek territory. Protection and Restoration of the Environment VIII, Chania, 3-7 July, 2006.

 

Honianaki F,  P. Kassomenos, 2006. Noise action plans in a medium and a small sized town in Crete, Greece. Protection and Restoration of the Environment VIII, Chania, 3-7 July, 2006.

 

Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Εθνικών Συνεδρίων μετά από κρίση

 

Assimakopoulos V, P. Kassomenos, I. Gee, 1997: Investigating Correlation among the Photochemical Pollutants Measured by the Athens Air Pollution Monitoring Network. Πρακτικά 5ου Συνεδρίου Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Μόλυβος Λέσβου, σελ. 209-217

 

Κασσωμένος Π.Α., Σ. Λυκούδης, Μ. Πετράκης, 1997: Συσχέτιση συγκεντρώσεων φωτοχημικών ρύπων κατά τη διάρκεια εργασίμων ημερών και Kυριακών στην Αθήνα. Πρακτικά 5ου Συνεδρίου Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Μόλυβος Λέσβου, σελ. 442-449.

 

Kassomenos P., 2002: Σύγκριση μεταξύ των συγκεντρώσεων CO που σημειώνονται τις εργάσιμες   ημέρες και τις Κυριακές σε διάφορες περιοχές της Αθήνας. Εκτιμήσεις της κυκλοφοριακής συμπεριφοράς σε διάφορες περιοχές της πόλης. Proceedings of the 6th Hellenic Conference in Meteorology, Climatology, Atmospheric Physics, pgs 114-121. Ioannina, 25-28 September, 2002.

 

Grivas G., A. Chaloulakou, P. Kassomenos, B. Kanouta, N. Spyrellis: Episodes of PM2.5 in the Athenian Atmosphere during 1999-2000: Proceedings of the 6th Hellenic Conference in Meteorology, Climatology, Atmospheric Physics, pgs. 586-590. Ioannina, 25-28 September, 2002.

 

Pappas K. and P. Kassomenos, 2002: Quality control of air pollutants in Athens and  the Analysis and completion of air pollutants’ time series. Proceedings of the 6th Hellenic Conference in Meteorology, Climatology, Atmospheric Physics, pgs. 760-766. Ioannina, 25-28 September, 2002.

 

Katsoulis V and P., Kassomenos, 2004: Assessment of the air-quality over Athens basin: Applications and comparisons of a group of indices. Proceedings of the 7th Panhellenic Conference in Meteorology, Climatology, Atmospheric Physics, Nicosia, Cyprus, 28-30 September, 2004.

 

Paschalidou A, P. Kassomenos and V. Katsoulis, 2004: Comparison between weekend and weekday air pollutant concentrations in Athens, Greece, for different meteorological conditions. Proceedings of the 7th Panhellenic Conference in Meteorology, Climatology, Atmospheric Physics, Nicosia, Cyprus, 28-30 September, 2004.

 

Koletsis I, P. Kassomenos, B. Katsoulis, 2004: Climatologic study of inversons over Athens. Proceedings of the 7th Panhellenic Conference in Meteorology, Climatology, Atmospheric Physics, Nicosia, Cyprus, 28-30 September, 2004.

 

Kassomenos P., 2004: Cartographical mapping of air pollutants dispersion in Athens, using a geographical information system (GIS). Proccedings of the 7th Panhellenic Geographical Conference, pgs. 285-290. Mytilene, 14-17 Oct, 2004.

 

Kassomenos P, Α. Αdamopoulos, Α. Chaloulakou, 2006 : Case studies of transboundary particulate pollution in Greece. 8th Conference of Meteorology-Climatology and Physics of the Atmospheric Environment, Athens, May, 24-26, 2006.

 

Τεχνικές Εκθέσεις

 

Lalas D., G. Karras, D. Pissimanis, V. Notaridou, P. Kassomenos, 1984: Selection, adaptation and valuation of a model to predict meteorological conditions condusive to air pollution episodes. Final Report prepared for CEC (DG XI) Contract B6612/9.

 

Lalas D., G. Karras, D. Pissimanis, V. Notaridou and P. Kassomenos, 1985: Models to predict meteorological conditions condusive to air pollution episodes. Final report prepared for CEC (DG XI) Conctract B6612.

 

Μαρκάτος Χ.Ν. κ.α, 1996: Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης του Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος (ΕΠΠΕΡ 4). Τελική Έκθεση που ετοιμάστηκε για το ΥΠΕΧΩΔΕ.

 

Σπυρέλλης Ν. κ.α, 1996: Καταγραφή των απαιτήσεων και εκπόνηση ειδικού σχεδίου για την εφαρμογή της οδηγίας Ε.Ε. για τον ολοκληρωμένο έλεγχο της ρύπανσης (IPPC) (ΕΠΠΕΡ 4). Τελική Έκθεση που ετοιμάστηκε για το ΥΠΕΧΩΔΕ.

 

P. Kassomenos: Uniform air quality indicators for assessing air quality in Large Metropolitan areas. Final Report ISPRA Pg 50.

 

Bell M., R. Hamilton, P. Hogland, P. Kassomenos, M. Pranzetti, R. San Jose, A. Skouloudis and V. Pagliani, 1996: Report on Users Requirments. EMMA Project. DG-XIII. Pg.90.

 

Bell M, R. Hamilton, P. Hoglund, P. Kassomenos, C. Zografos et al., 1998: EMMA Project DG XIII, Pg 600

 

 

Διασπορά ρύπων σε δρόμους-αεροδρόμια-εσωτερικούς χώρους-Eκπομπές-Οδικά φαράγγια

 

 

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα

 

Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία του Μετρό στην Αθήνα  (Τμήμα ΤΣΑ-017).

Χώρα                   :Aθήνα, Ελλάδα.

Χρονική Περίοδος    :1994-1995.

Συνεργασίες           : IMPETUS Σύμβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ, Δρόμος Α.Ε.

Χρηματοδότηση     :ΥΠΕΧΩΔΕ.

 

Διερεύνηση επιπτώσεων στην ποιότητα του αέρα της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας, ξεχωριστά από τη λειτουργία του νέου Αεροδρομίου στα Σπάτα και του Αεροδρομίου του Ελληνικού.

Χώρα                   :Aθήνα, Ελλάδα.

Χρονική Περίοδος    :1994-1995.

Συνεργασίες           :Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Χρηματοδότηση     : ΥΠΕΧΩΔΕ.

 

Μελέτη της διασποράς-διάχυσης των αερίων ρύπων που απελευθερώνονται στην περιοχή κατασκευής της νέας περιφερειακής οδού Μάνδρας-Μαγούλας-Ασπροπύργου.

Χώρα                   :Aθήνα, Ελλάδα.

Χρονική Περίοδος    :1994.

Συνεργασίες           :IMPETUS Σύμβουλοι Μηχανικοί Ε.Π.Ε.

Χρηματοδότηση     :Δήμος Μάνδρας Αττικής.

 

Μελέτη της διασποράς-διάχυσης των αερίων ρύπων που απελευθερώνονται από αυτοκίνητα στην έξοδο των σηράγγων Μεταμόρφωσης και Ηρακλείου της Α.Δ. Ελευσίνας-Σταυρού-Α.Δ. Σπάτων.

Χώρα                   :Aθήνα, Ελλάδα.

Χρονική Περίοδος    :1994.

Συνεργασίες           :IMPETUS Σύμβουλοι Μηχανικοί Ε.Π.Ε., ΟΔΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Χρηματοδότηση     :ΥΠΕΧΩΔΕ

 

Μελέτη της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης από τον δρόμο Νίκαιας-Λάρισας καθώς και της παράκαμψης των Φαρσάλων.

Χώρα                   :Aθήνα, Ελλάδα.

Χρονική Περίοδος    :1996.

Συνεργασίες           :Σήμα ΕΠΕ.

Χρηματοδότηση     :Περιφέρεια Θεσσαλίας.

 

Μελέτη της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης στον δρόμο Καστανιών-Ορμενίου, Εβρου.

Χώρα                   :Aθήνα, Ελλάδα.

Χρονική Περίοδος    :1996.

Συνεργασίες           : IMPETUS Σύμβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ.

Χρηματοδότηση     :Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.

 

Μελέτη της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης στη γέφυρα Αλφειού, Ηλείας.

Χώρα                   :Aθήνα, Ελλάδα.

Χρονική Περίοδος    :1996.

Συνεργασίες           : IMPETUS Σύμβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ.

Χρηματοδότηση     :Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.

 

Μελέτη της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης στο δρόμο παράκαμψης της Λίμνης Ευβοίας.

Χρονική Περίοδος    :1995-1996.

Συνεργασίες           :Διεθνής Σχεδιασμός ΕΠΕ.

Χρηματοδότηση     :Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

 

Μελέτη της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης στο δρόμο Ιστιαίας-Αιδηψού καθώς και για την Παράκαμψη της Ιστιαίας, Ευβοίας.

Χρονική Περίοδος    :1995-1996.

Συνεργασίες           :Διεθνής Σχεδιασμός ΕΠΕ.

Χρηματοδότηση     :Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

 

Μελέτη της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης στο δρόμο Μαρμαρίου-Καρύστου, Ευβοίας.

Χρονική Περίοδος    :1995-1996.

Συνεργασίες           :Διεθνής Σχεδιασμός ΕΠΕ.

Χρηματοδότηση     :Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

 

Μελέτη της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης στο δρόμο Κριεζών-Ζάρακες, Ευβοίας.

Χρονική Περίοδος    :1995-1996.

Συνεργασίες           :Διεθνής Σχεδιασμός ΕΠΕ.

Χρηματοδότηση     :Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

 

Μελέτη της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης στο δρόμο Ζάρακες-Μαρμάρι, Ευβοίας.

Χρονική Περίοδος    :1995-1996.

Συνεργασίες           :Διεθνής Σχεδιασμός ΕΠΕ.

Χρηματοδότηση     :Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

 

Μελέτη της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης στο δρόμο ευρείας παράκαμψης της Άμφισσας, Φωκίδας.

Χρονική Περίοδος    :1995-1996.

Συνεργασίες           :Διεθνής Σχεδιασμός ΕΠΕ.

Χρηματοδότηση     :Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

 

Μελέτη της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης στο δρόμο Λογγιτσίου-Τατάρνας, Ευρυτανίας.

Χρονική Περίοδος    :1995-1996.

Συνεργασίες           :Διεθνής Σχεδιασμός ΕΠΕ.

Χρηματοδότηση     :Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

 

Διερεύνηση επιπτώσεων στην ποιότητα του αέρα της ευρύτερης περιοχής των Κυθήρων, από τη λειτουργία του νέου Αεροδρομίου Κυθήρων.

Χώρα                   :Aθήνα, Ελλάδα.

Χρονική Περίοδος    :1995-1996.

Συνεργασίες           :IMPETUS Σύμβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ.

Χρηματοδότηση     :ΥΠΑ.

 

Διερεύνηση επιπτώσεων στην ποιότητα του αέρα της ευρύτερης περιοχής Καλύμνου από τη λειτουργία του νέου Αεροδρομίου.

Χρονική Περίοδος    :1997-1998.

Συνεργασίες           :IMPETUS ΕΠΕ.

Χρηματοδότηση     :ΥΠΑ.

 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή  4 Δανειοθαλάμου και αποκατάσταση οδικού δικτύου μεταξύ χλμ 387-399 της νέας σιδηροδρομικής γραμμής Αθηνών-Θεσσαλονίκης.

Χρονική Περίοδος    :2000.

Συνεργασίες           :IMPETUS ΕΠΕ.

Χρηματοδότηση     :ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ.

 

Τυρβώδεις ροές κατά την προσέγγιση και την απογείωση αεροσκαφών, Εφαρμογή στο Αεροδρόμιο της Χίου.

Χρονική Περίοδος    :2000.

Συνεργασίες           :ΣΙΒΥΛΛΑ ΕΠΕ.

Χρηματοδότηση     :ΥΠΑ.

 

Μελέτη ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας στην περιοχή του χώρου εγκατάστασης του Αεροδρομίου Ιθάκης.

Χρονική Περίοδος    :2001.

Συνεργασίες           :ΥΠΑ.

Χρηματοδότηση     :ΥΠΑ.

 

Μελέτη ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας στην περιοχή του χώρου εγκατάστασης του Αεροδρομίου Καστελλίου, Ηρακλείου Κρήτης.

Χρονική Περίοδος    :2003.

Συνεργασίες           :ΥΠΑ, ΕΤΕ.

Χρηματοδότηση     :ΥΠΑ.

 

Μελέτη ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας στην περιοχή του χώρου εγκατάστασης του Αεροδρομίου Τρίπολης.

Χρονική Περίοδος    :2003.

Συνεργασίες           :ΥΠΑ, ΕΤΕ.

Χρηματοδότηση     :ΥΠΑ.

 

Συμμετοχή σε Συνέδρια

 

6th International Highway and Urban Pollution Symposium. Ispra, Italy, 18-21 May, 1998.

 

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά μετά από κρίση

 

Kassomenos P., S. Karakitsios and G. Pilidis, 2004: A simple semi-empirical approach to modeling benzene concentrations in a street canyon. Atmospheric Environment, 38, 6073-6078. (doi:10.1016/j.atmosenv.2004.07.003).

 

Kassomenos P., S. Karakitsios and G. Pilidis, 2004: A methodology to estimate benzene concentrations in a town through a traffic model. The Science of the Total Environment, 347, 272-281. (doi:10.1016/j.scitotenv.2004.12.056 ).

 

Pilidis G, S. Karakitsios, P. Kassomenos, 2005: BTX measurements in a medium sized European city. Atmospheric Environment, 39, 6051-6065.

 

Karakitsios S, C. Papaloukas, P. Kassomenos, G. Pilidis, 2005: Assessment and  prediction of benzene concentrations in a street canyon using artificial neural networks ans deterministic models. Their response to “what if” scenarios.

Ecological Modeling, 193, 253-270.

 

Karakitsios S, I. Hadjidakis, P. Kassomenos, G. Pilidis, 2006: Development of an Artificial Neural Network to predict benzene concentrations in a street canyon. Fresenious Environmental Bulletin, Vol 15, No 5, 424-430.

 

Gavriil I., G. Grivas, P. Kassomenos, A. Chaloulakou and N. Spyrellis , 2006: Statistical distributions of particulate matter, applied to the study of the Atmospheric pollution problem, in the area of Athens. Global Nest, Vol 8, No 3, 241-251.

 

Kassomenos, P, 2006. Development of an artificial neural network to predict benzene concentrations in a street canyon. WSEAS Transactions  on Environment and Development, 6, No2, 727-729.

 

Kassomenos P, S. Karakitsios, C. Papaloukas, 2006: Estimation of the daily traffic emissions in a south-European urban complex during a workday. Evaluation of several “what if” scenarios.  The Science of the Total Environment, 370, 480-490.

 

Kassomenos P., Karakitsios S, G. Pilidis, 2007: Daily variation of traffic emissions in a south-eastern European urban agglomeration. International Journal of Environment and Pollution, In Press.

 

Kassomenos P, I. Panagopoulos, A. Karagiannis, S. Karakitsios, M. Petrakis, 2007. Modelling the dispersion of a toxic substance at a workplace. Environmental Modelling and Software. In press.

 

Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων μετά από Κρίση

 

Karakitsios S.P., G.A. Pilidis and P. A. Kassomenos, 2005: Assessment and prediction of benzene concentrations in a street canyon using various models. Proceedings of the 9th International Conference on Environmental Science and Technology, pgs. Α678-Α683. Rhodos, Greece September 1-3, 2005.

 

Gavriil I., G. Grivas, P. Kassomenos, A. Chaloulakou and N. Spyrellis, 2005: Statistical distributions of particulate matter, applied to the study of the Atmospheric pollution problem, in the area of Athens. Proceedings of the 9th International Conference on Environmental Science and Technology, pgs. Α453-Α458. Rhodos, Greece, September 1-3, 2005.

 

Karagiannis A, Panagopoulos I, Kassomenos P, 2005: A numerical tool for the prediction of a toxic substance dispersion at a workplace. Proceedings of the 10th International Conference on Harmonization within Atmospheric Dispersion Modelling for Regulatory Purposes. Pgs 115-119.

 

Karakitsios S, Papaloucas C, Pilidis G and Kassomenos P, 2005: Development of an ANN to estimate traffic emissions in Athens, Greece. Proceedings of the 10th International Conference on Harmonization within Atmospheric Dispersion Modelling for Regulatory Purposes. Pgs 98-101.

 

Pilidis G, S. Karakitsios, P. Kassomenos, 2005: description of the specific conditions that lead to high levels of BTX compounds in a medium sized city of Nothwestern Greece. Proceedings of the 13th International symposium on MESAEP, pg 36. October 8-12, 2005, Thessaloniki, Greece.

 

Τεχνικές Εκθέσεις

 

Κασσωμένος Π., 1994: Μελέτη της διασποράς-διάχυσης αερίων ρύπων που απελευθερώνονται από τα αυτοκίνητα στην έξοδο των σηράγγων Μεταμόρφωσης και Ηρακλείου της Α.Δ. Ελευσίνας-Σταυρού-Α.Δ. Σπάτων. Τελική έκθεση που υποβλήθηκε στο Υπουργείο Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Δημοσίων Εργων, σελ 20., μέσω της IMPETUS Σύμβουλοι Μηχανικοί, ΕΠΕ και της ΟΔΟΤΕΧΝΙΚΗΣ, Α.Ε.

 

Διεθνής Σχεδιασμός και Συνεργάτες, Κασσωμενος Π., 1995: Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Τμήμα Αέριας Ρύπανσης) για την ευρεία παράκαμψη της πόλης της Άμφισσας. Τελική έκθεση που υποβλήθηκε στο Υπουργείο Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Δημοσίων Έργων.

 

Διεθνής Σχεδιασμός και Συνεργάτες, Κασσωμένος Π., 1995: Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Τμήμα Αέριας Ρύπανσης) για την οδό Καρπενησίου-Αμφιλοχίας (τμήμα από γέφυρα Τατάρνας μέχρι τον οικισμό Λογγιτσίου). Τελική έκθεση που υποβλήθηκε στο Υπουργείο Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Δημοσίων Εργων.

 

Διεθνής Σχεδιασμός και Συνεργάτες, Κασσωμένος Π., 1995: Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Τμήμα Αέριας Ρύπανσης) για την οδό Ζαρακες-Αλιβερίου. Τελική έκθεση που υποβλήθηκε στο Υπουργείο Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Δημοσίων Εργων.

 

Διεθνής Σχεδιασμός και Συνεργάτες, Κασσωμένος Π., 1995: Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Τμήμα Αέριας Ρύπανσης) για την οδό Ζαρακες-Κριεζών. Τελική έκθεση που υποβλήθηκε στο Υπουργείο Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Δημοσίων Εργων.

 

Διεθνής Σχεδιασμός και Συνεργάτες, Κασσωμένος Π., 1995: Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Τμήμα Αέριας Ρύπανσης) για την οδό Μαρμαρίου-Καρύστου. Τελική έκθεση που υποβλήθηκε στο Υπουργείο Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Δημοσίων Εργων.

 

Διεθνής Σχεδιασμός και Συνεργάτες, Κασσωμένος Π., 1995: Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Τμήμα Αέριας Ρύπανσης) για την οδό Ιστιαίας (παράκαμψη της πόλης). Τελική έκθεση που υποβλήθηκε στο Υπουργείο Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Δημοσίων Εργων.

 

Διεθνής Σχεδιασμός και Συνεργάτες, Κασσωμένος Π., 1995: Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Τμήμα Αέριας Ρύπανσης) για την οδό Λίμνης Ευβοίας (παράκαμψη της πόλης). Τελική έκθεση που υποβλήθηκε στο Υπουργείο Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Δημοσίων Εργων.

 

Διεθνής Σχεδιασμός και Συνεργάτες, Κασσωμένος Π., 1995: Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Τμήμα Αέριας Ρύπανσης) για την οδό Ιστιαίας-Αιδηψού. Τελική έκθεση που υποβλήθηκε στο Υπουργείο Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Δημοσίων Εργων.

 

Ιmpetus ΕΠΕ και Συνεργάτες, Κασσωμένος Π., 1995: Μελέτη της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην περιοχή κατασκευής του σταθμού μεταφόρτωσης επιβατών Δαφνης του Μετρό. Τελική έκθεση που υποβλήθηκε στο Υπουργείο Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων μέσω της Impetus Σύμβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ και της Δρόμος Α.Ε.

 

Σήμα ΕΠΕ και Συνεργάτες, Κασσωμένος Π., 1996: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Τμήμα Αέριας Ρύπανσης) για την οδό Νίκαιας-Φαρσάλων. Τελική Έκθεση που υποβλήθηκε στο ΥΠΕΧΩΔΕ.

 

Σήμα ΕΠΕ και Συνεργάτες, Κασσωμένος Π., 1996: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Τμήμα Αέριας Ρύπανσης) για την παράκαμψη των Φαρσάλων. Τελική Έκθεση που υποβλήθηκε στο ΥΠΕΧΩΔΕ.

 

Impetus ΕΠΕ και Συνεργάτες, Κασσωμένος Π., 1996: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Τμήμα Αέριας Ρύπανσης) για την γέφυρα Αλφειού Ηλείας. Τελική Έκθεση που υποβλήθηκε στο ΥΠΕΧΩΔΕ.

 

Impetus ΕΠΕ και Συνεργάτες, Κασσωμένος Π., 1996: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Τμήμα Αέριας Ρύπανσης) για τον δρόμο Καστανιές-Ορμένιο Εβρου. Τελική Έκθεση που υποβλήθηκε στο ΥΠΕΧΩΔΕ.

 

Ασημακόπουλος κ.α, 1996: Δημιουργία επιχειρησιακού κέντρου παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και επιβολής εκτάκτων μέτρων στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας (ΕΠΠΕΡ 4). Τελική Έκθεση που ετοιμάστηκε για το ΥΠΕΧΩΔΕ.

 

Impetus και Συνεργάτες, Κασσωμένος Π., 1999: Μελέτη της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης στην περιοχή κατασκευής του αεροδρομίου της Καλύμνου. Τελική Έκθεση που υποβλήθηκε στην ΥΠΑ.

 

Impetus και συνεργάτες, Κασσωμένος Π., 2000: Περιβαλλοντική μελέτη για την περιοχή εγκατάστασης δανειοθαλάμου στην περιοχή Πυργετού Λάρισας. Τελική Έκθεση που υποβλήθηκε στην Νομαρχία Λάρισας.

 

Κασσωμένος και άλλοι, 2001: Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το αεροδρόμιο της Ιθάκης. Υποβλήθηκε στην ΥΠΑ.

 

Κασσωμένος και άλλοι, 2002: Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το αεροδρόμιο της Χίου. Υποβλήθηκε στην ΥΠΑ.

 

Κασσωμένος και άλλοι, 2002: Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το εργοστάσιο Κομποστοποίησης στα Άνω Λιόσια. Υποβλήθηκε στο ΥΠΕΧΩΔΕ.

 

Κασσωμένος και άλλοι, 2003: Μελέτη πεδίου ροής στην περιοχή του Αεροδρομίου Καστελλίου Κρήτης. Υποβλήθηκε στην ΥΠΑ.

 

Κασσωμένος και άλλοι, 2003: Μελέτη πεδίου ροής στην περιοχή του Αεροδρομίου της Τρίπολης. Υποβλήθηκε στην ΥΠΑ.

 

 

Περιβαλλοντική Υγεία

 

 

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα

 

PHEWE: Assessment and Prevention of Acute health effects of Weather Conditions in Europe. (http://www.epiroma.it/phewe)

Χρονική Περίοδος    :2002-2005

Συνεργασίες           :WHO, University of Athens (Medical School), University of Birmingham among others.

Χρηματοδότηση     :EU-Quality of Life.

 

Συμμετοχή σε Συνέδρια

 

Joint Conference of the International Societies for Environmental Epidemiology (ISEE) and Exposure Analysis (ISEA). Exposure assessment, environmental epidemiology and decision making: closer interactions for better protection of public health, Athens 5-8 September, 1999.

 

2nd International Symposium of Medical Geology, Nutrition and cancer, Instabul, Turkey. March 31-April 03, 2003.

 

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά μετά από κρίση

 

Pavlos Kassomenos, Alexandros Gryparis, Evangelia Samoli, Klea Katsouyanni, Spyros Lykoudis, H. A. Flocas. 2001. Atmospheric Circulation Types and Daily Mortality in Athens, Greece. Environmental Health Perspectives 109:591-596. (http://ehp.niehs.nih.gov/members/2001/109p591-596kassomenos/kassomenos.pdf).

 

Bartzokas A., P. Kassomenos, M. Petrakis and C. Celessides, 2004: The effect of Meteorological and pollution parameters on the frequency of hospital admissions for cardiovascular and pespiratory problems in Athens. Indoor Build Environment, 13, 271-275. (http://www.isbe.demon.co.uk/journal.html?).

 

Michellozi P., Kirchmayer U., Katsouyanni K, McGregor G, Kassomenos P, 2004: The PHEWE project-Assessment and prevention of acute health effects of weather conditions in Europe. Epidemiology 15(4), 102-103. (http://www.epidem.com/pt/re/epidemiology/home.htm).

 

Katsoulis B. and Kassomenos P 2004: Assessment of the air-quality over Urban

areas by means of biometeorological indices. The case of Athens, Greece. Environmental Technology, 25, issue 11, 1293-1304. (http://www.environtechnol.co.uk/Contents_pages/volume_25n11.htm).

 

McGregor G, P. Kassomenos, F. deDonato, K. Blazejczyk, T. Cengar, R. Huth, I. Jollife, G. Jendrinski, C. Koppe, A. Paldy, 2006. The development of Heat Health Watch Warning Systems for five European cities: Results from the European Union PHEWE Project. Epidemiology V. 17(6), S86.  

 

Analitis A, K. Katsouyanni, M. Baccini, P. Kassomenos, U. Kirchmayer, E. Cadum, A. Hojs, K. Bohumir, J. Pekkanen, W. Bogdan, 2006. Effects of cold weather in mortality: Results from 16 European cities within PHEWE Project. Epidemiology V. 17(6), S85.

 

Karakitsios S, Delis, P Kassomenos, G Pilidis, 2007. Contribution to ambient benzene concentrations in the vicinity of petrol stations. Estimation of the associated health risk. Atmospheric Environment, 41, 1889-1902.

 

Kassomenos P., A. Gryparis, K. Katsouyianni, 2007: On the association between daily mortality and air mass types in Athens, Greece during winter and summer. International Journal of Biometeorology, 51, 315-322.

 

Kassomenos P, Mertzanos G, Petrakis M, Xylaggoura M, Psiloglou B, 2007. Hospital admissions and weather types in Athens, Greece. Under revision IJEP

 

 

Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων μετά από κρίση

 

Kassomenos P., E. Samoli, H.A. Flocas, D.N. Asimakopoulos, Κ. Katsouyianni, 1999: Synoptic Meteorological systems and human health in Athens, Greece. A tool for improving decision making. International Conference of Exposure Assessment, environmental epidemiology and decision making: closer interactions for better protection of public health. Athens, September 5-8.

 

Bartzokas A. and P. Kassomenos, 2003: The effect of meteorological and pollution parameters on the frequency of hospital admissions for cardiovascular and respiratory problems in Athens. 2nd International Symposium on Medical Geology, Nutrition and Cancer. Proceedings, pg. 21, Instabul, Turkey, March 31-April 3, 2003.

 

Analitis A, K. Katsouyanni, M. Baccini, P. Kassomenos, U. Kirchmayer, E. Cadum, Ana Hojs, Bohumir Kriz, J. Pakannen, B. Wiityniak., 2006. Short term effects of weather and preventine strategies to reduce the impact of acute events on health in Europe.

 

G. McGregor, P. Kassomenos, F. de’Donato, K. Blazejczyk, T. Cengar, R. Huth, I. Jollife, G. Jendritzky, C. Koppe, A. Paldy., 2006. The development of heat health watch warning systems for five European cities: Results from the European Union PHEWE Project.

 

Mertzanos G, P. Kassomenos, M. Petrakis, M. Xylaggoura, B. Psiloglou, 2005: Hospital admissions and weather types in Athens, Greece. Proceedings of the 10th International Conference on Harmonization within Atmospheric Dispersion Modelling for Regulatory Purposes. Pgs 571-575.

 

Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Εθνικών Συνεδρίων μετά από κρίση

 

Γρυπάρης Α., Σιντόση Ο., Χ. Λώλης, Κ. Κατσουγιάννη, Π. Κασσωμένος, 2002: Επίδραση των κλιματικών συνθηκών στην ημερήσια θνησιμότητα στην Αθήνα. Proceedings of the 6th Hellenic Conference in Meteorology, Climatology, Atmospheric Physics, pgs. 591-597. Ioannina, 25-28 September, 2002.

 

Τεχνικές Εκθέσεις

 

Κassomenos P., A. Bartzokas, 2003: PHEWE, First Indermediate Report.

Kassomenos et al., 2005: PHEWE Final Report

 

Παγκόσμια Περιβαλλοντικά Προβλήματα-Κλιματολογία-Κλιματική Αλλαγή

 

 

Συμμετοχή σε ερευνητικά Προγράμματα

 

Μελέτη των κλιματολογικών συνθηκών των επεισοδίων αέριας ρύπανσης στην Αθήνα, περίοδος 1983-1987.

Χώρα                   :Αθήνα, Ελλάδα.

Χρονική Περίοδος    :1988-89.

Συνεργασίες           :Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Χρηματοδότηση     :Υπουργείο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

Μικροκλιματική μελέτη για τη διαμόρφωση του Κηφισσού ποταμού στο χώρο εγκατάστασης της γέφυρας Μεταμόρφωσης της Ε.Λ. Ελευσίνας-Σταυρού-Α.Δ. Σπάτων.

Χώρα                   :Aθήνα, Ελλάδα.

Χρονική Περίοδος    :1994.

Συνεργασίες           :Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, IMPETUS Σύμβουλοι Μηχανικοί Ε.Π.Ε.

Χρηματοδότηση     :ΥΠΕΧΩΔΕ

 

Mικροκλιματική Μελέτη για την κατασκευή ανοιχτού θεάτρου στο Σέιχ-Σου Θεσσαλονίκης.

Χώρα                   :Aθήνα, Ελλάδα.

Χρονική Περίοδος    :1996.

Συνεργασίες           :Γενική Εταιρεία Κατασκευών.

Χρηματοδότηση     :ΓΕΚ.

 

Συμμετοχή σε Συνέδρια

 

Energie et Climat Urbain, CUEPE, Geneva, 1st December, 1995.

 

European Conference on Applied Climatology, ECAC 98, Vienna, Austria, October 19-23, 1998.

 

Αξιολόγηση Βιβλίων

 

Mediterranean Climate. Variablity and Trends. Editors: H-J. Bolle, M. Menenti, I. Rasool, Springer, 2004. International Journal of Climatology.

 (http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/jhome/4735).

 

Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά μετά από κρίση

 

Kassomenos P., V. Kotroni, G. Kallos, 1995: Analysis of climatological and air quality observations from Greater Athens Area. Atmospheric Environment, 29B, 3671-3688.  (doi:10.1016/1352-2310(94)00358-R).

 

Kassomenos P., H. A. Flocas, A. N. Skouloudis, S. Lykoudis, V. Assimakopoulos, M. Petrakis, 1998: Relationship of air quality indicators and synoptic scale circulation at 850 hPa over Athens during 1983-1995.  Environmental Technology, Vol. 19, 13-24. (http://www.environtechnol.co.uk/Contents_pages/volume_19n1.htm).

 

Kassomenos P., O. Sindosi, C. Lolis, 2003: Seasonal cycles of the synoptic conditions occurring over southern Greece. A 50-years study. Climate Research, 24, 33-46. (http://www.int-res.com/abstracts/cr/v24/n1/p33-46.html).

 

Κassomenos P., 2003: Anatomy of the synoptic conditions occurring over southern Greece during the second half of 20th century. Part I. Summer and Winter. Theoretical and Applied climatology. Vol 75, 1-2, 65-77. (http://www.springerlink.com/app/home/contribution.asp?wasp=40ea4b3b05f541fe8d02e8859c6c8a35&referrer=parent&backto=issue,6,10;journal,13,43;linkingpublicationresults,1:101580,1).

 

Kassomenos P., 2003: Anatomy of the synoptic conditions occurring over southern Greece during the second half of 20th century. Part II. Spring and Autumn. Theoretical and Applied climatology. Vol. 75, 1-2, 79-92. (http://www.springerlink.com/app/home/contribution.asp?wasp=40ea4b3b05f541fe8d02e8859c6c8a35&referrer=parent&backto=issue,6,10;journal,13,43;linkingpublicationresults,1:101580,1).

 

 

Μετεωρολογία-Επικίνδυνα Καιρικά Φαινόμενα

 

 

Συμμετοχή σε Ερευνητικά προγράμματα

 

Μετεωρολογική και κλιματολογική μελέτη της περιοχής εγκατάστασης του αεροδρομίου της Λήμνου.

Χώρα                   :Aθήνα, Λήμνος, Ελλάδα.

Χρονική Περίοδος    :1993.

Συνεργασίες           :ΑΔΚ, ΣΙΒΥΛΛΑ Ε.Π.Ε, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Χρηματοδότηση     :ΥΠΑ.

 

Μετεωρολογική και κλιματολογική μελέτη της περιοχής εγκατάστασης  του αεροδρομίου της Μυκόνου.

Χώρα                   :Aθήνα, Μύκονος, Ελλάδα.

Χρονική Περίοδος    :1993.

Συνεργασίες           :ΑΔΚ, ΣΙΒΥΛΛΑ Ε.Π.Ε.

Χρηματοδότηση     : ΥΠΑ

 

Μετεωρολογική και κλιματολογική μελέτη της περιοχής εγκατάστασης  του αεροδρομίου της Ρόδου.

Χώρα                   :Aθήνα, Ρόδος, Ελλάδα.

Χρονική Περίοδος    :1993.

Συνεργασίες           :ΑΔΚ, ΣΙΒΥΛΛΑ Ε.Π.Ε.

Χρηματοδότηση     :ΥΠΑ

 

Μετεωρολογική και κλιματολογική μελέτη της περιοχής εγκατάστασης  του αεροδρομίου της Kω.

Χώρα                   :Aθήνα, Κως, Ελλάδα.

Χρονική Περίοδος    :1993.

Συνεργασίες           :ΑΔΚ, ΣΙΒΥΛΛΑ Ε.Π.Ε.

Χρηματοδότηση     :ΥΠΑ

 

Μετεωρολογική και κλιματολογική μελέτη της περιοχής εγκατάστασης  του αεροδρομίου "Μακεδονία" Θεσσαλονίκης.

Χώρα                   :Aθήνα, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.

Χρονική Περίοδος    :1993.

Συνεργασίες           :ΑΔΚ, ΣΙΒΥΛΛΑ Ε.Π.Ε.

Χρηματοδότηση     :ΥΠΑ

 

Μετεωρολογική και κλιματολογική μελέτη της περιοχής εγκατάστασης  του αεροδρομίου των Σερρών.

Χώρα                   :Aθήνα, Σέρρες, Ελλάδα.

Χρονική Περίοδος    :1993.

Συνεργασίες           :ΑΔΚ, ΣΙΒΥΛΛΑ Ε.Π.Ε.

Χρηματοδότηση     :ΥΠΑ

 

Environmental Disasters Indices in the area of Aoos River.

Χώρα                   : Ελλάδα, Αλβανία.

Χρονική Περίοδος    :2007-2008

Συνεργασίες           :Albanian Academy of Sciences

Χρηματοδότηση     :ΓΓΕΤ

 

Συμμετοχή σε συνέδρια

 

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο στη Μετεωρολογία, Κλιματολογία και Φυσική της Ατμόσφαιρας, 21-23 Mαίου 1992, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.

 

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο στη Μετεωρολογία, Κλιματολογία και Φυσική της Ατμόσφαιρας, 27-29 Σεπτεμβρίου 1994, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.

 

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο στην Μετεωρολογία-Κλιματολογία και Φυσική της Ατμόσφαιρας, 27-29 Σεπτεμβρίου 1996, Aθήνα.

 

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο στην Μετεωρολογία-Κλιματολογία και Φυσική της Ατμόσφαιρας,  Σεπτέμβριος 1998, Aθήνα.

 

10th Scientific Conference of the International Association of Meteorology of Atmospheric Sciences, Heraklion, Crete. 18-25 September, 2002.

 

6th Helenic Conference in Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics, 25-28 September 2002, Ioannina, Greece.

 

7th Helenic Conference in Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics, 28-30 September 2004, Nicosia, Cyprus.

 

7ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας, 14-17 Οκτωβρίου, 2004, Μυτιλήνη.

 

Δημοσιεύσεις σε περιοδικά μετά από κρίση

 

Kassomenos P., M. Petrakis, S. Lykoudis, A. Papadopoulos, 1996: Mesoscale transport of air pollutants over Athens: Implications for air quality. International Journal of Environment and Pollution, Vol 6., Nos. 2/3, 214-224..

 

Petrakis M., S. Lykoudis, P. Kassomenos, 1996: A software tool for the creation of a typical meteorological year. Environmental Software, Vol 11, 221-227.

 

Kassomenos P., H.A. Flocas, S. Lykoudis, M. Petrakis, 1998: Analysis of mesoscale patterns in relation to synoptic conditions over an urban Mediterranean Basin. Theoretical and Applied Climatology, Vol. 59, 215-229. (http://www.springerlink.com/app/home/contribution.asp?wasp=40ea4b3b05f541fe8d02e8859c6c8a35&referrer=parent&backto=issue,7,10;journal,42,43;linkingpublicationresults,1:101580,1).

 

M. Petrakis, H.D. Kambezidis, S. Lykoudis, A.D. Adamopoulos, P. Kassomenos, J. Michaelidis, G. Roditis, J. Chrysis, 1998: Generation of a Typical Meteorological Year for Nicosia, Cyprus. Renewable Energy, Vol. 13, No 3, 381-388. (doi:10.1016/S0960-1481(98)00014-7 ).

 

Argyriou A., S. Lykoudis, S. Kontogianidis, C. Balaras, D. Asimakopoulos, Μ. Petrakis and P. Kassomenos, 1999. Comparison of Methodologies for TMY generation using 20 years data for Athens-Greece. Solar Energy, 66, 33-45. (doi:10.1016/S0038-092X(99)00012-2 ).

 

Keramitsoglou I., C.Cartalis and P. A. Kassomenos, 2003: Decision Support System for Managing oil spill Events. Environmental Management, Vol. 32, No. 2, pp. 290-298.

 

Keramitsoglou I, Asimakopoulos D. N., Cartalis C, Petrakis M, Argiriou T, Sifakis N, Kassomenos P, Theofilopoulos N, Ntziou I, Herrero A, 2003 : An operational system for monitoring oil spills in the Mediterranean sea. The PROMED system. Mediterranean Marine Science, Vol. 4/2, 65-72.

 

Argyriou A, P. Kassomenos and S. Lykoudis, 2004: On the onset and duration of the seasons in Greece. Water Air and Soil Pollution: Focus, 4, 65-74. (http://www.springerlink.com/app/home/contribution.asp?wasp=bbba55e16d8c4b868873ade666fb7f37&referrer=parent&backto=issue,7,39;journal,2,17;linkingpublicationresults,1:106613,1).

 

Bonazountas M., D. Kallidromitou, P. A. Kassomenos and N. Passas, 2005: Forest Fire Risk Analysis, Human and Ecological Risk Assessment, 11, 617-626.

 

Kassomenos P., I. Panagopoulos, A. Karagiannis, 2005: An integrated methodology to select the optimum site of an airport on an island using limited meteorological information. Meteorological Applications, 12, 231-240.

 

Kassomenos P, Glenn McGregor, 2006: The Inter-annual variability and trend of precipitable water over Southern Greece. Journal of Hydrometeorology, Vol 7, No 2, 271-284.

 

Kaskaoutis D, H. Kambezidis, A. Adamopoulos, P. Kassomenos, 2006: Comparison between experimental data and modelling estimates of aerosol optical depth over Athens, Greece. Journal of Atmospheric and Solar Terrestrial Physics, 68, 1167-1176.

 

Bonazountas M, D. Kallidromitou, P. Kassomenos, N. Passas, 2007: A Decision support system for Managing Forest Fire Casualties. Environmental Management. In Press.

 

Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων μετά από κρίση

 

Petrakis M., S. Lykoudis, P. Kassomenos, 1995: Selection of a typical Meteorological Year for Athens. A proposal. International Symposium on Passive Cooling of Buildings. 19-20 June. 1995, Athens.

 

Argyriou A., P. Kassomenos, S. Lykoudis, 2002: On the methods for the delimitation of season. Protection and Restoration of the Environment VI, Proceedings pgs 1149-1156, 1-5 July, Skiathos, Greece.

 

Kassomenos P and Glenn McGregor, 2005: (Invited Paper). Trends in Precipitable water over Southern Greece. Proceedings of the 15th AMS conference on Applied Climatology, Savannah, USA, 20-24 June, 2005.

 

Glenn McGregor and Kassomenos P 2005: (Invited Paper). Exploring winter mortality variability using back trajectory composite analysis. Proceedings of the 15th AMS conference on Applied Climatology, Savannah, USA, 20-24 June, 2005.

 

Kambezidis H, D. Kaskaoutis, P. Kassomenos, 2005: Confrontation of forest fires in Greece. Proceedings of the 13th International symposium on MESAEP, pg 268. October 8-12, 2005, Thessaloniki, Greece.

 

Kambezidis H, D. Kaskaoutis, P. Kassomenos, D. Melas, A Papadopoulos, O. Yenigun, S. Incecik, U. Antepiogou, 2006: An Investigation on Forest Fire risk assessment in selected areas in Greece and Turkey. V International Conference on Forest Fire Research
Figueira da Foz, Coimbra, 27-30 November 2006

 

Kassomenos, P., I. Panagopoulos, A. Karagiannis, 2006: Experience from Roads, Ports and Airports environmental projects in Greece. Linking Transport, Emissions and Air dispersion models. Protection and Restoration of the Environment VIII, Chania, 3-7 July, 2006.

 

Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Εθνικών Συνεδρίων μετά από κρίση

 

Λυκούδης Σ., Π. Κασσωμένος, Μ. Πετράκης, 1996: Μια μέθοδος για τον καθορισμό της έναρξης της θερμής/ψυχρής περιόδου του έτους. Πρακτικά του 3ου Συνεδρίου στη Μετεωρολογία, Κλιματολογία και Φυσική της Ατμόσφαιρας. Σελ. 260-263.

 

Πετράκης Μ., Σ. Λυκούδης, Π. Κασσωμένος, Δ.Ν. Ασημακόπουλος, 1996: Δημιουργία τυπικού μετεωρολογικού έτους  για την Αθήνα με μετρήσεις φυσικού φωτισμού. Ζ' Κοινό Συνέδριο της ΕΕΦ και της ΕΚΦ.

 

Λυκούδης Σ., Π. Κασσωμένος, Ε. Φλόκα, 1998: Συμβολή στη μελέτη της θερμοϋγρομετρικής δομής της κατώτερης τροπόσφαιρας πάνω από την Αθήνα. Πρακτικά 4ου Συνεδρίου Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας-Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Αθήνα, σελ 73-78.

 

Αργυρίου Α., Σ. Λυκούδης, Σ. Κοντογιαννίδης, Κ. Μπαλαράς, Δ. Ασημακόπουλος, Π. Κασσωμένος, Μ. Πετράκης, 1998: Δημιουργία τυπικών μετεωρολογικών ετών για την Αθήνα. Εφαρμογή τους σε λογισμικά ενεργειακών προσομοιώσεων. Πρακτικά 4ου Συνεδρίου Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας-Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Αθήνα, σελ. 225-230.

 

Σιντόση Ο., Χ. Λώλης, Π. Α. Κασσωμένος, 2000: Αναμενόμενοι τύποι καιρού κατά τους Ολυμπιακούς αγώνες του 2004. Proceedings of the 6th Hellenic Conference in Meteorology, Climatology, Atmospheric Physics, pgs. 385-393. Ioannina, 25-28 September, 2002.

 

Lolis C, P. Kassomenos and A. Bartzokas, 2004: An objective daily weather type classification for Athens, using3-hourly meteorological data for the period 1992-2001. Proceedings of the 7th Panhellenic Conference in Meteorology, Climatology, Atmospheric Physics, Nicosia, Cyprus, 28-30 September, 2004.

 

Παπαδόπουλος Α. και  Π. Κασσωμένος, 2006 : Διερεύνηση των ασυνήθιστα ξηρών συνθηκών του έτους 2000, σε σχέση με τη συχνότητα εμφάνισης δασικών πυρκαγιών. 8ο Συνέδριο Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας-Φυσικήςς της Ατμόσφαιρας, Αθήνα, 24-26 Μαίου 2006.

 

 

Τεχνικές Εκθέσεις

 

Ιmpetus ΕΠΕ και Συνεργάτες, Κασσωμένος Π., 1994: Μελέτη της Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας και της υφιστάμενης κατάστασης ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Αθήνας κατά το έτος έναρξης των έργων κατασκευής του Μετρό. Τελική έκθεση που υποβλήθηκε στο Υπουργείο Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Δημοσίων Εργων σελ 183 μέσω της Impetus Σύμβουλοι Μηχανικοί και της Δρόμος Α.Ε.

 

Όμιλος Δοξιάδη και Συνεργάτες, Κάλλος Γ., Π. Kασσωμένος, Β. Κοτρώνη, A. Παπαδόπουλος 1994: Μετεωρολογική και κλιματολογική μελέτη της περιοχής εγκατάστασης του Αεροδρομίου της Ρόδου. Τελική Έκθεση που ετοιμάστηκε για το ΥΠΕΧΩΔΕ, σελ. 40.

 

Όμιλος Δοξιάδη και Συνεργάτες, Kάλλος Γ., Κασσωμένος, Β. Κοτρώνη, A. Παπαδόπουλος 1994: Μετεωρολογική και κλιματολογική μελέτη της περιοχής εγκατάστασης του Αεροδρομίου της Μίκρας Θεσσαλονίκης. Τελική Έκθεση που ετοιμάστηκε για το ΥΠΕΧΩΔΕ, σελ. 40.

 

Όμιλος Δοξιάδη και Συνεργάτες, Kάλλος Γ., Π. Κασσωμένος, Β. Κοτρώνη, A. Παπαδόπουλος 1994: Μετεωρολογική και κλιματολογική μελέτη της περιοχής εγκατάστασης του Αεροδρομίου της Μυκόνου. Τελική Έκθεση που ετοιμάστηκε για το ΥΠΕΧΩΔΕ, σελ. 40.

 

Όμιλος Δοξιάδη και Συνεργάτες, Kάλλος Γ., Π. Κασσωμένος, Β. Κοτρώνη, A. Παπαδόπουλος 1994: Μετεωρολογική και κλιματολογική μελέτη της περιοχής εγκατάστασης του Αεροδρομίου της Λήμνου. Τελική Έκθεση που ετοιμάστηκε για το ΥΠΕΧΩΔΕ, σελ. 40.

 

Όμιλος Δοξιάδη και Συνεργάτες, Π. Κασσωμένος, 1994: Μετεωρολογική και κλιματολογική μελέτη της περιοχής εγκατάστασης του Αεροδρομίου των Σερρών. Τελική Έκθεση που ετοιμάστηκε για το ΥΠΕΧΩΔΕ, σελ. 40.

 

Όμιλος Δοξιάδη και Συνεργάτες, Kάλλος Γ., Π. Κασσωμένος, Β. Κοτρώνη, A. Παπαδόπουλος 1994: Μετεωρολογική και κλιματολογική μελέτη της περιοχής εγκατάστασης του Αεροδρομίου της Κω. Τελική Έκθεση που ετοιμάστηκε για το ΥΠΕΧΩΔΕ, σελ. 40.

 

Κασσωμένος Π., 1994: Μικροκλιματική μελέτη για τη διαμόρφωση του Κηφισσού ποταμού στο χώρο εγκατάστασης της γέφυρας Μεταμόρφωσης της Α.Δ. Ελευσίνας- Σταυρού-Α.Δ. Σπάτων. Τελική έκθεση που υποβλήθηκε στο Υπουργείο Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Δημοσίων Εργων, σελ 10.

 

 

Ανάλυση και Διαχείριση Περιβαλλοντικού Κινδύνου-Δορυφορικές Εφαρμογές

 

 

Συμμετοχή σε Ερευνητικά προγράμματα

 

Environmental Monitoring Warning and Emergency Management System (ENVISYS). (http://www2.nr.no/envisys/partners/partners.htm)

Χώρα                   :Ελλάδα, Iσπανία, Νορβηγία.

Χρονική Περίοδος    :1995-1996.

Συνεργασίες           :Ιmpetus Ltd, University of Valencia, Informationkontrol (Norge).

Χρηματοδότηση     :CEC.

 

Μελέτη της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης στην Αθήνα με τη χρήση δορυφορικών φωτογραφιών. (Πρόγραμμα LIFE).

Χώρα                   :Aθήνα, Ελλάδα.

Χρονική Περίοδος    :1995-1996.

Συνεργασίες           :Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Χρηματοδότηση     :ΥΠΕΧΩΔΕ, CEU.

 

Μελέτη επικινδυνότητας για τις βιομηχανίες της Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Χώρα                   :Aθήνα, Ελλάδα.

Χρονική Περίοδος    :1995-1996.

Συνεργασίες           :ΕΜΠ.

Χρηματοδότηση     :ΥΠΕΧΩΔΕ.

 

Inland Sattelite Observation for Local Exploitation (ISOLE). (http://space.vitrociset.it/isole/index.htm)

Χρονική Περίοδος    :1997-1999.

Συνεργασίες           :Παν. Αθηνών, CETEMAR, VITROCISET, SAI, SMA.

Χρηματοδότηση     :CEU.

 

Integrated Information System for Monitoring Environmental Emergencies of High Probability of Occurrence in the Mediterranean (PROMED). (http://env.meteo.noa/~promed).

Χρονική Περίοδος    :1999-2001.

Συνεργασίες           :SASEMAR,INDI.

Χρηματοδότηση     :ΥΠΕΧΩΔΕ, CEU-DG XI.

 

Πρόγραμμα Ελληνοτουρκικής Συνεργασίας : Environmental Disasters Indices.(http://www.draxis.gr/forfi).

Χρονική Περίοδος    :2003-2005.

Συνεργασίες           :National Observatory of Athens, Bogagishi Un.

Χρηματοδότηση     :Γ.Γ.Ε.Τ.

 

EMERGE: A European Environmental Emergency Management System (Υπο διαμόρφωση).

Χρονική Περίοδος    :2003-2005.

Συνεργασίες           :Impetus SA, Region of Crete and other partners from Greece, Romania, Bulgaria, Albania.

Χρηματοδότηση     :INTERREG IIIB-CADSES.

 

Συμμετοχή σε Συνέδρια

 

2nd Concertation meeting in Telematics Application Programme. Sector Environment, Brussels, 24-28 June, 1996.

 

4th Concertation meeting in Telematics Application Programme. Sector Environment, Brussels, 7-8 April 1997.

 

4th European Earth Observation System (EEOS) Workshop, Santorini, 2-3 October, 1997.

 

15th Symposium Informatics for Environmental Protection: Sustainability in the Information Society, ETH Zurich, October 10-12, 2001.

 

First Scientific Conference of the European Federation of Marine Science and Technologies Societies. Athens, 27-29 September 2002.

 

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά μετά από κρίση

 

Keramitzoglou I., C.Cartalis and P. A. Kassomenos, 2003: Decision Support System for Managing oil spill Events. Environmental Management Vol. 32, No. 2, pp. 290-298. (http://www.springerlink.com/app/home/contribution.asp?wasp=29274026dfcc4e31a587d1fd1bfa3ddd&referrer=parent&backto=issue,10,10;journal,18,89;linkingpublicationresults,1:100370,1).

 

Keramitzoglou I, D Asimakopoulos, C. Kartalis, M. Petrakis, A. Argiriou, N. Sifakis, P. Kassomenos, 2003: An operational system for monitoring oil spills in the Mediterranean Sea. The PROMED System. Mediterranean Marine Sciences, 4/2, 65-72.

 

Kassomenos P, 2004: Risk Analysis for Environmental Hazards: The case of oil spills in Crete. Global Nest:The International Journal, 6, 1, 39-51. (http://www.gnest.org/Journal/Vol6_No1/Kassomenos.pdf).

 

Bonazountas M., D. Kallidromitou, P. A. Kassomenos and N. Passas, 2004: Forest Fire Risk Analysis, Human and Ecological Risk Assessment, In press.( http://www.aehs.com/journals/humanandecojournal/)

 

Kassomenos P., I. Panagopoulos and A. Karagiannis, 2004: An integrated procedure to select the optimum site of an airport in an island characterised by limited meteological information. Meteorological Applications. Accepted. (http://www.rmets.org/publication/metapps/index.php).

 

Συμμετοχή στη συγγραφή βιβλίων

 

Environmental Information Systems, 2001. Chapter, “Modelling and Simulation of Environmental hazards”. Editor Clauss Rautenstrauch. IDEA Group Publishing. (http://www.idea-group.com/books/details.asp?id=9).

 

Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Διεθνών συνεδρίων μετά από κρίση

 

Panagopoulos I., A. Karagiannis, P. Kassomenos, N. Pavlopoulos, E. Xanthoudakis, 2003: Selection of an optimum site to construct and develop an airport in the north Aegean using multi criteria analysis. Proceedings of the 8th International Conference on Environmental Science and Technology, pgs. 642-649. Lemnos, Greece September 8-10, 2003.

 

Kassomenos P., I. Panagopoulos and A. Karagiannis, 2004: Protection and Restoration of the Environment VII, Proceedings pgs 1149-1156, 28 June-1 July, Myconos, Greece.

 

Kassomenos P., I. Keramitzoglou, C. Cartalis, 2002: Studying Environmental Hazards: A risk analysis for oil spill incidents in Cretan and Libyan Seas. 1st Scientific Conference of the European Federation of Marine Science and Technology Societes. Proceedings on CD, Athens, 27-29, September, 2002.

 

Keramitzoglou I., D.N Asimakopoulos, C. Cartalis, M. Petrakis, A. Argyriou, N Sifakis, P. Kassomenos, N. Theofilopoulos, I. Ntziou, A. Herrero, 2002: A fully operational system for monitoring oil-spills in the Mediterranean. The PROMED Approach. 1st Scientific Conference of the European Federation of Marine Science and Technology Societes. Proceedings on CD, Athens, 27-29 September, 2002.

 

Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Εθνικών Συνεδρίων μετά από κρίση

 

Kassomenos P., 2002: Risk Analysis for Environmental Hazards. Oil Spills in Crete: Proceedings of the 6th Hellenic Conference in Meteorology, Climatology, Atmospheric Physics, pgs. 634-639. Ioannina, 25-28 September, 2002.

 

Τεχνικές Εκθέσεις

 

Τόμπρου Μ. κ.α, 1997: Εκσυγχρονισμός, βελτιστοποίηση χωροθέτησης και επέκταση του επίγειου δικτύου παρακολούθησης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης στο λεκανοπέδιο της Αττικής (δίκτυο ΕΑΡΘ-ΥΠΕΧΩΔΕ) με την εφαρμογή νέας μεθόδου ανάλυσης δορυφορικών εικόνων υψηλής χωρικής διακριτικής ικανότητας. Τελική Έκθεση που ετοιμάστηκε για το ΥΠΕΧΩΔΕ.

 

Μαρκάτος Χ και άλλοι, 1998: Διερεύνηση επιπτώσεων στο Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον από την λειτουργία Διυλιστηρίων. Η περίπτωση της ΠΕΤΡΟΛΑ. Τελική Έκθεση που ετοιμάστηκε για το ΥΠΕΧΩΔΕ.

 

Solberg R., E. Volden, P. Kassomenos et al., 1999: ENVISYS Project, System Verification Report. DG XIII.

 

Solberg R., E. Volden, P. Kassomenos et al., 1999: ENVISYS Project, System Demonstration Report. DG XIII.

 

Solberg R., E. Volden, P. Kassomenos et al., 1999: ENVISYS Project, Final validation Plan. DG XIII.

 

Solberg R., E. Volden, P. Kassomenos et al., 1999: ENVISYS Project, Report on Other Emergencies. DG XIII.

 

Solberg R., E. Volden, P. Kassomenos et al., 1999: ENVISYS Project, Business Plan. DG XIII.

 

Solberg R., E. Volden, P. Kassomenos et al., 1999: ENVISYS Project, EU-Project Report. DG XIII.

 

Kassomenos P, 2001: Evaluation and Assessment Guidelines, Project PROMED, LIFE.

 

Kassomenos P, 2001: Risk Analysis. Project PROMED, LIFE.

 

 

Αγρομετεωρολογία

 

 

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα

 

CEO (Center of Earth Observation in Agriculture). Proof of Concept.

Χώρα                   :Aθήνα, Ελλάδα.

Χρονική Περίοδος    :1995-1996.

Συνεργασίες           :Πανεπιστήμια Αθηνών, Θεσσαλίας, ΕΘΙΑΓΕ, ΙΝΤΡΑΚΟΜ.

Χρηματοδότηση     :CEC.

 

Διερεύνηση της συμβολής της τηλεπισκόπησης στην ανίχνευση του είδους και της ποιότητας της βλάστησης και την εκτίμηση της συγκομιδής. ΕΠΕΤ ΙΙ (ΓΓΕΤ) Αρ. 66.

Χρονική Περίοδος    :1996-1997.

Συνεργασίες           :Παν. Θεσσαλονίκης, Αθηνών, Γεωπονικό Αθηνών, Αιγαίου, ΕΜΠ, ΜΦΙ.

Χρηματοδότηση     :Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας.

 

Συμμετοχή σε Συνέδρια

 

International Symposium on Applied Agrometeorology and Agroclimatology, Volos, April 24-26, 1996.

 

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά μετά από κρίση

 

Jacovides C., P. Kassomenos, N. Kaltsunides, 1996: Estimates of Effective Aerosol Optical Depths from Spectral Solar radiation measurements. Theoretical and Applied Climatology, 53, 211-220.

 

Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων μετά από κρίση

 

Kassomenos P., H. Flocas, S. Lykoudis, M. Petrakis, 1996: An analytical approach of a frost event in Central Macedonia. International Symposium on Applied Agrometeorology and Agroclimatology, Conference Proceedings, Edited by European Commission, Editor N. Dalezios, pgs. 589-594, Volos, Greece.

 

Petrakis M., C. Cartalis, D. Deligiorgi, N. Dalezios, K. Timbas, M. Mathioudi, L. Toulios, P. Kassomenos P., S. Lykoudis, X. Fidas, N. Chrisoulakis, K. Zarpas, Th. Glezakos, C. Sifakis, 1996: Use of Earth observation in Agriculture. International Symposium on Applied Agrometeorology and Agroclimatology, Conference Proceedings, Edited by European Commission, Editor N. Dalezios, pgs. 335-339, Volos, Greece.

 

Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Εθνικών Συνεδρίων μετά από κρίση

 

Πετράκης M., K. Kαρτάλης, Δ. Δεληγιώργη, N. Δαλέζιος, K. Tύμπας, M. Mαθιούδη, Λ. Toύλιος, Π. Kασσωμένος, Σ. Λυκούδης, X. Φειδάς, N. Χρισουλάκης, K. Zάρπας, Θ. Γκλεζάκος, Χ. Σηφάκης, 1996: Δορυφορικές εφαρμογές στη Γεωργία. Πρακτικά του 3ου Συνεδρίου στη Μετεωρολογία, Κλιματολογία και Φυσική της Ατμόσφαιρας, σελ. 254-259.

 

Πετράκης Μ., Δ. Ασημακόπουλος, Σ. Λυκούδης, Π. Κασσωμένος, 1997: Mετρήσεις Φυσικού Φωτισμού στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Πρακτικά 5ου Συνεδρίου Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Μόλυβος Λέσβου, σελ. 172-178.

 

 

Οικονομικά Περιβάλλοντος

 

 

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα

 

Δημιουργία Εθνικού Δικτύου Πληροφορικής Περιβάλλοντος.

Χώρα                   :Ελλάδα.

Χρονική Περίοδος    :1992.

Συνεργασίες           :Τομείς Πληροφορικής και Εφαρμογών Φυσικής,

                           Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Χρηματοδότηση     :Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας.

 

Δημιουργία και Εγκατάσταση Βάσεων Δεδομένων για Μετεωρολογικά και Υδρολογικά Δεδομένα (Πρόγραμμα STRIDE).

Χώρα                   :Ελλάδα.

Χρονική Περίοδος    :1992-1994.

Συνεργασίες           :Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΕΜΠ, Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

                           Θεσσαλονίκης, Κέντρο Φυσικών Ερευνών "Δημόκριτος",

                           Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και Ελληνικά Υπουργεία.

Χρηματοδότηση     :CEC /STRIDE project, Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας.

 

Μελέτη για την ανάπλαση του χώρου του Αεροδρομίου του Ελληνικού μετά την απομάκρυνση των εγκαταστάσεων του.

Χώρα                   :Aθήνα, Ελλάδα.

Χρονική Περίοδος    :1995-1996.

Συνεργασίες           :ΕΜΠ.

Χρηματοδότηση     :ΥΠΕΧΩΔΕ.

 

MEDACT-APHRODITE. (http://sat.uoa.gr/medact.html)

Χρονική Περίοδος    :1997-1998.

Συνεργασίες           :Παν. Αθηνών, Κυπριακά Υπουργεία.

Χρηματοδότηση     :CEU.

 

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.

Χρονική Περίοδος    :2003-2005.

Χρηματοδότηση     :ΥΠΕΠΘ.

 

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά μετά από κρίση

 

P. A. Kassomenos, 2004: Socioeconomic aspects in an extended contemporary city. How we can approach them by using a pollutant as indicator. Water Air and Soil Pollution, In press. (http://www.springerlink.com/app/home/journal.asp?wasp=892298fef61a4a23a4e9d16ee67fd5f0&referrer=parent&backto=linkingpublicationresults,1:100344,1).

 

Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων μετά από κρίση

 

Kassomenos, P., 2004: Socioeconomic aspects in an extended contemporary city. How we can approach them by using a pollutant as indicator. Protection and Restoration of the Environment VII, Proceedings pgs 1149-1156, 28 June-1 July, Myconos, Greece.