Διοικητικά Έγγραφα

Ημερομηνία Τίτλος
 21-6-2012  Ηλεκτρονικές Αξιολογήσεις ΙΚΥ"
 13-6-2012  Προκήρυξη Προγράμματος "Προώθηση των Ανταλλαγών και της Επιστημονικής Συνεργασίας Ελλάδας-Γερμανίας-IKYDA"
 30-5-2012  Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών...
 29-5-2012  Πρόταση για συνεργασία σε διακρατικό πρόγραμμα CALLIOPE
 29-5-2012  Πρόταση για συνεργασία σε διακρατικό πρόγραμμα ARES
 17-5-2012  Έντυπο Εκπαιδευτικής Άδειας
 9-5-2012  Συνεργασία Π.Ι. με Πανεπιστήμιο Palack (Τσεχία)
 25-4-2012  Συνεργασία με Πανεπιστήμιο Fundan Σαγκάης
 24-4-2012  Δαπάνες Μισθοδοσίας έκτακτου διδακτικού προσωπικού
 23-4-2012  Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2012-Συμμαχίες Γνώσης
 23-4-2012  Πρόσκληση υποβολής προτάσεων ENVI-Med και προγράμματα υποτροφιών VRIKA
 9-4-2012  Μονιμοποίηση επίκουρων Καθηγητών
 3-4-2012  Διαδικασία επιλογής και εξέλιξης σε θέσεις Καθηγητών του Π.Ι.
 3-4-2012  Επιλογή εκλεκτόρων γαι εκλογή ή εξέλιξη μελών ΔΕΠ απο το μητρώο ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων της ΑΔΙΠ
 29-3-2012  Συμμετοχή μεταπτυχιακών φοιτητών στην εκπαιδευτική διαδικασία
 29-3-2012  Δικαιώματα των πολιτών και των επιχειρήσεων στις συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες
 27-3-2012  Προτάσεις μελών Κεντρικής Επιτροπής Πανελλαδικών Εξετάσεων 2012
 26-3-2012  Διαπανεπιστημιακές συμφωνίες ERASMUS
 26-3-2012  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ΔΣ Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου
 13-3-2012  Δηλώσεις μαθημάτων και εγγραφές φοιτητών
 17-2-2012  Διευκρινήσεις για τις εξεταστικές
 20-9-2011  Νόμος 4009 6/9/2011