Παρουσίαση Τμήματος στην Επιτροπή Αξιολόγησης

Η συνοπτική παρουσίαση του Τμήματος κατά την επίσκεψη της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης 28-6-10 έως 30-6-10 είναι διαθέσιμη σε μορφή pdf: