Μαθήματα προσφερόμενα σε άλλα Τμήματα

Τμήμα Μαθηματικών
1. Μετεωρολογία (2,1,0) Μπαρτζώκας Α. (8ο εξάμηνο)
2. Αστρονομία (2,1,0) Κρομμύδας Φ. (8ο εξάμηνο)

Τμήμα Χημείας
3. Πειραματική Φυσική Ι (3,1,0) Νίντος Α. (1ο εξάμηνο)
4. Πειραματική Φυσική ΙΙ (3,1,0) Πατσουράκος Σ. (2ο εξάμηνο)
5. Εργαστήρια Πειραματικής Φυσικής (0,0,4) Φίλης Ι. (συντονιστής), Μπενής Ε., Νικολής Ν. (2ο εξάμηνο)

Τμήμα Πληροφορικής
6. Γενική Φυσική Ι (4,1,0) Βλάχος Δ. (1ο εξάμηνο)
7. Γενική Φυσική ΙΙ (4,1,0) Καμαράτος Μ. (2ο εξάμηνο)

Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών
8. Φυσική για Βιολογικές Επιστήμες (3,2,0) Τσέκερης Π. (2ο εξάμηνο)

Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης
9. Στοιχεία Οπτικής, Θεωρία Χρώματος, Φωτομετρία (3,0,0) Κοσμίδης Κ. (1ο εξάμηνο)

Διατμηματικό (Τμήμα Χημείας - Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών) Π.Μ.Σ. “Χημεία και Επιστήμη των Υλικών”
10. Φασματοσκοπικές Τεχνικές (3,1,0) Μπάκας Θ. (1ο εξάμηνο)