Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Φυσικής Υλικών και Επιφανειών (IV)

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Αντικείμενο
ΚΩΣΤΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Καθηγητής Ηλεκτρονικά
ΦΛΟΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Καθηγητής Πειραματική Φυσική Στερεάς Κατάστασης
ΜΠΑΚΑΣ ΘΩΜΑΣ Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Φυσική Υλικών, Φασματοσκοπία Μössbauer, Μαγνητισμός
ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Καθηγητής, Διευθυντής Τομέα Τεχνικές και Θεωρία Προσομοίωσης Φυσικών Συστημάτων
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αναπληρωτής
Καθηγητής
Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης, Μέθοδοι Προσομοίωσης, Ηλεκτρονική Δομή
ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ Αναπληρωτής
Καθηγητής
Φυσική Επιφανειών Συμπυκνωμένης Ύλης
ΦΟΥΛΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Επίκουρος Καθηγητής Φυσική Επιφανειών
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Επίκουρος Καθηγητής Φυσική Ημιαγωγών
ΔΟΥΒΑΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ Επίκουρος Καθηγητής Πειραματική Φυσική Στερεάς Κατάστασης: Ηλεκτρονικές και Μαγνητικές Ιδιότητες των Στερεών
ΜΠΟΥΡΛΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Επίκουρος Καθηγητής (υπό διορισμό) Πειραματική Φυσική Στερεάς Κατάστασης: Ηλεκτρονικές και Μαγνητικές Ιδιότητες Νανοδομημένων Στερεών
ΤΣΕΛΕΠΗ ΜΑΡΙΝΑ Επίκουρη Καθηγήτρια (υπό διορισμό) Πειραματική Φυσική Στερεάς Κατάστασης: Λεπτά Υμένια
ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Λέκτορας Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης
ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Λέκτορας Πειραματική Φυσική Στερεών Επιφανειών
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Λέκτορας (υπό διορισμό) Τηλεπικοινωνίες: Διάδοση Σήματος

Ειδικό Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό
ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ, Φυσικός

Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό
ΚΑΠΕΡΔΑ-ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Διοικητικός
ΜΠΑΛΝΤΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ηλεκτρονικός
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Ηλεκτρονικός
ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ηλεκτρονικός

Εργαστήρια

Α΄ Εργαστήριο Φυσικής (Φασματοσκοπίας Μössbauer και Φυσικής Υλικών)
Δ΄ Εργαστήριο Φυσικής (Φυσικής Επιφανειών)
Εργαστήριο Ηλεκτρονικής - Τηλεπικοινωνικών και Εφαρμογών
Ε΄ Εργαστήριο Φυσικής (Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης και Επιστήμης των Υλικών)

Ερευνητικές Δραστηριότητες

Tο Eργαστήριο Φασματοσκοπίας Μössbauer και Φυσικής Yλικών ασχολείται με Φασματοσκοπία M¨οssbauer, μαγνητικές και ηλεκτρονικές ιδιότητες της ύλης, χαρακτηρισμό υλικών με Φασματοσκοπία M¨οssbauer, EPR και περίθλαση ακτίνων X, παρασκευή και μελέτη μαγνητικών υλικών, λεπτών υμενίων, νανοσωματιδίων, πηλών, φυλλόμορφων υλικών, μοριακών συνθετικών συμπλόκων και καταλυτών.

Στο Εργαστήριο Φυσικής Επιφανειών γίνεται μελέτη των ιδιοτήτων των επιφανειών και διεπιφανειών της συμπυκνωμένης ύλης, καθώς και μελέτη των αλληλεπιδράσεων των επιφανειών με αποθέτες κλάσματος του μονοστρώματος μέχρι λεπτά φιλμ σε συνθήκες υπερυψηλού κενού (10-11 torr). Οι μελέτες αφορούν κρυσταλλικές και άμορφες επιφάνειες και γίνονται με τις βασικές τεχνικές μελέτης επιφανειακών φαινομένων χρησιμοποιώντας περίθλαση ηλεκτρονίων χαμηλής ενέργειας (LEED), φασματοσκοπία ηλεκτρονίων Auger (AES), φασματοσκοπία απωλειών ενέργειας (EELS), φασματοσκοπία μάζας (QMS) και μετρήσεων έργου εξόδου (WF).

Στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικής - Τηλεπικοινωνιών και Εφαρμογών γίνεται μελέτη φθοριζόντων υλικών και ηλεκτρικός χαρακτηρισμός λεπτών υμενίων, ημιαγωγικών υλικών και διατάξεων. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται οι τεχνικές: Φασματοσκοπία βαθέων παγίδων (DLTS) σύνθετης αγωγής καθώς και μετρήσεις χαρακτηριστικών ηλεκτρικών μεγεθών (I-V, C-V). Επίσης γίνεται μελέτη της ηλεκτρονικής δομής ελαφρών στοιχείων με ακτίνες X, χρησιμοποιώντας ένα συγκρότημα ακτίνων X με συμβατικές λυχνίες και λυχνίες περιστρεφόμενης ανόδου. Γίνεται επίσης μελέτη υλικών με προσομοιώσεις Μοριακής Δυναμικής και Monte-Carlo, βασισμένες είτε σε ημιεμπειρικά δυναμικά αλληλεπίδρασης, είτε σε δυναμικά που κατασκευάζονται από πρώτες αρχές στα πλαίσια της θεωρίας Ισχυρού Δεσμού (Tight-Binding) και του επαυξημένου επίπεδου κύματος (APW). Ανάπτυξη αναλογικών και ψηφιακών συστημάτων (Low noise, Read out, Data acquisition, Interfacing κλπ.). Τηλεπικοινωνιακά συστήματα, Οπτική μετάδοση σήματος, Ψηφιακή επεξεργασία σήματος (DSP), Ψηφιακή μετάδοση σήματος, Software Radio, Beam Forming, Smart Antennas κλπ.

Tο Eργαστήριο Συμπυκνωμένης Ύλης και Eπιστήμης των Yλικών ασχολείται με: 1. Τη μελέτη της δομής και της δυναμικής υλικών γνωστών σαν «μαλακή» ύλη (συνθετικών και βιολογικών μακρομορίων, κολλοειδών, υγρών κρυστάλλων) με χρήση α) Σκέδασης ακτίνων Χ, β) Διηλεκτρικής Φασματοσκοπίας, γ) Ρεολογίας. 2. Με υπολογισμούς ηλεκτρονικής δομής στερεών από πρώτες αρχές (ab-initio), δομικές και δυναμικές ιδιότητες στερεών και επιφανειών με μεθόδους προσομοίωσης. 3. Με τη Φυσική Συμπυκνωμένης ύλης, τη Φασματοσκοπία ακτίνων γ, Χ και την Ηλεκτρονική δομή συστημάτων μετάλλου-υδρογόνου.

Δικτυακός Τόπος Τομέα IV