Τομέας Ατομικής και Μοριακής Φυσικής, Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Υψηλών Ενεργειών (ΙΙΙ)

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Αντικείμενο
ΠΑΚΟΥ ΑΘΗΝΑ Καθηγήτρια Πυρηνική Φυσική, Ραδιοοικολογία
ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Καθηγητής Μοριακή Φυσική
ΦΟΥΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Καθηγητής Πειραματική Φυσική Υψηλών Ενεργειών
ΦΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Μοριακή Φυσική, Φασματοσκοπία
ΤΣΕΚΕΡΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Ατομική και Μοριακή Φυσική
ΜΑΝΘΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Πειραματική Φυσική Υψηλών Ενεργειών
ΛΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Θεωρητική Ατομική Φυσική
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Πειραματική Φυσική Υψηλών Ενεργειών
ΚΟΚΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής,
Διευθυντής του Τομέα
Πειραματική Φυσική Υψηλών Ενεργειών
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Επίκουρος Καθηγητής Πυρηνική Φυσική
ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝ Επίκουρος Καθηγητής Πειραματική Πυρηνική Φυσική
ΝΙΚΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Επίκουρος Καθηγητής Πυρηνική Φυσική, Μηχανισμοί Πυρηνικών Αντιδράσεων Βαρέων Ιόντων
ΚΟΕΝ ΣΑΜΟΥΗΛ Επίκουρος Καθηγητής Πειραματική Ατομική και Μοριακή Φασματοσκοπία Laser
ΟΙΚΙΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Επίκουρος Καθηγητής Πειραματική Οπτοηλεκτρονική
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Επίκουρος Καθηγητής Πειραματική Φυσική Υψηλών Ενεργειών
ΜΠΕΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Επίκουρος Καθηγητής Ατομική ή και Μοριακή Πειραματική Φυσική
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Επίκουρος Καθηγητής (υπό διορισμό) Πειραματική Οπτική Φυσική
ΣΤΡΟΛΟΓΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Επίκουρος Καθηγητής (υπό διορισμό) Πειραματική Φυσική Υψηλών Ενεργειών
ΠΑΤΡΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Λέκτορας Πειραματική Πυρηνική Φυσική - Πυρηνικές Αντιδράσεις

Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ, Διοικητικός
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ, Διοικητικός
ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, Ηλεκτρονικός

Εργαστήρια

Γ΄ Εργαστήριο Φυσικής (Ατομικής και Μοριακής Φυσικής)
ΣΤ΄ Εργαστήριο Φυσικής (Πυρηνικής Φυσικής)
Β΄ Εργαστήριο Φυσικής (Υψηλών Ενεργειών και Εφαρμογών)

Ερευνητικές Δραστηριότητες

Αντικείμενο της ερευνητικής δραστηριότητας του Εργαστηρίου Ατομικής και Μοριακής Φυσικής είναι η μελέτη της ατομικής και μοριακής δομής καθώς και η ανάπτυξη εφαρμογών με βάση την τεχνολογία laser. Με τη χρήση φασματοσκοπικών τεχνικών μελετώνται υψηλά διεγερμένες και αυτοϊονιζόμενες ατομικές καταστάσεις και μη γραμμικά φαινόμενα (γένεση αρμονικών, οπτική συζυγία φάσης, κλπ). Με τεχνικές φασματομετρίας μάζας μελετώνται ηλεκτρονιακές μοριακές καταστάσεις και η δυναμική αυτών. Επίσης, αναπτύσσεται δραστηριότητα με αντικείμενο την κατανόηση της αλληλεπίδρασης ισχυρών πεδίων laser με μόρια και την αξιοποίηση των διαδικασιών που ενέχονται για την ανάπτυξη νέων τεχνικών (ευθυγράμμιση μορίων, κλπ). Παράλληλα, μέλη του Εργαστηρίου ασχολούνται με θεωρητικούς υπολογισμούς σε συνάφεια και με την ανωτέρω δραστηριότητα. Στα πλαίσια της εφαρμοσμένης έρευνας εντάσσεται η αποδόμηση υλικών, η ανάπτυξη αναλυτικών τεχνικών, η ανάπτυξη φραγμάτων Bragg σε οπτικές ίνες, η κατασκευή αισθητήρων οπτικών ινών και ανάλογες εφαρμογές φωτονικής σε τομείς τηλεπικοινωνιών και βιομηχανικής παραγωγής.

Το Εργαστήριο Πυρηνικής Φυσικής αναπτύσσει ερευνητική δραστηριότητα στη μελέτη της πυρηνικής δομής, των μηχανισμών πυρηνικών αντιδράσεων και της πυρηνοσύνθεσης, με πειράματα στο Εργαστήριο Επιταχυντών του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δημόκριτος", καθώς και σε άλλα ευρωπαϊκά εργαστήρια που διαθέτουν επιταχυντικές διατάξεις. Μεταξύ των ερευνητικών ενδιαφερόντων του Εργαστηρίου είναι και θέματα Εφαρμοσμένης Πυρηνικής Φυσικής, όπως η πυρηνική μικροανάλυση και η ακτινο-οικολογία (μελέτη των μηχανισμών διακίνησης ραδιενερών ρύπων στο περιβάλλον).

Το Εργαστήριο Φυσικής Υψηλών Ενεργειών (ΦΥΕ) συμμετέχει στην προετοιμασία του πειράματος CMS στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Σωματιδιακής Φυσικής CERN, το οποίο θα μελετήσει τις αλληλεπιδράσεις pp σε ενέργεια κέντρου μάζας 14TeV. Ειδικότερα, το Εργαστήριο ΦYE συμμετέχει στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την κατασκευή ανιχνευτικών συστημάτων πυριτίου και ηλεκτρονικών-μικροηλεκτρονικών συστημάτων για πειράματα ΦYE, και συγκεκριμένα για τον ανιχνευτή preshower καθώς και για το σύστημα trigger του CMS.