Τομέας Αστρογεωφυσικής (Ι)

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό

  Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Αντικείμενο
  ΑΛΥΣΣΑΝΔΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Καθηγητής Φυσική του Ηλίου και του Διαστήματος
  ΜΠΑΡΤZΩΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Μετεωρολογία και Κλιματολογία
  ΚΑΣΣΩΜΕΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Διευθυντής του Τομέα, Φυσική του Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος
  ΝΙΝΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Επίκουρος Καθηγητής Φυσική του Ηλίου και του Διαστήματος
  ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Επίκουρος Καθηγητής Φυσική Μετεωρολογία και Φυσική Κλιματολογία
  ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Επίκουρος Καθηγητής Αστροφυσική Πλάσματος του Ηλίου και του Μεσοπλανητικού Χώρου
ΛΩΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Λέκτορας Φυσική Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος - Μετεωρολογία - Κλιματολογία

Προσωπικό με Σύμβαση Αορίστου Χρόνου

ΒΛΑΧΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ, Τ.Ε. Βιβλιοθηκονόμων

 

Εργαστήρια

Εργαστήριο Αστρονομίας
Εργαστήριο Μετεωρολογίας

 

Ερευνητικές Δραστηριότητες

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου Αστρονομίας συμπεριλαμβάνουν τη Φυσική του Ηλίου και του Διαστήματος καθώς και τη μελέτη αστέρων. Μελετώνται τόσο παρατηρησιακά όσο και θεωρητικά οι φυσικές διαδικασίες που συμβαίνουν στον Ήλιο. Το παρατηρησιακό υλικό συλλέγεται από επίγεια και διαστημικά τηλεσκόπια και εκτείνεται πρακτικά σε όλο το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα (από τις σκληρές ακτίνες Χ μέχρι τα μετρικά ραδιοκύματα). Η μελέτη καλύπτει όλα τα στρώματα της ηλιακής ατμόσφαιρας και εκτείνεται από τον "ήρεμο Ήλιο" μέχρι τα κέντρα δράσης και τα βίαια εκρηκτικά φαινόμενα. Επίσης μελετάται η επίδραση των ηλιακών εκρηκτικών φαινομένων στη Γη. Τέλος με χρήση του διαστημικού τηλεσκοπίου ROSAT μελετώνται αστέρες με χρωμοσφαιρική δραστηριότητα στο μακρινό υπεριώδες (60-200 Ao).

Tα ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών του Εργαστηρίου Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας περιλαμβάνουν φαινόμενα σχετιζόμενα με Mετεωρολογία, Kλιματολογία, Φυσική της Aτμόσφαιρας και του Περιβάλλοντος, και τη συμπεριφορά τους στο χώρο και το χρόνο. Έμφαση δίδεται στις κλιματικές μεταβολές σε παγκόσμια κλίμακα, στον ελληνικό χώρο αλλά και τοπικά στην περιοχή των Ιωαννίνων. Μελετώνται επίσης 1) η μακρά μεταφορά και ο ρόλος των αερολυμάτων και των ατμοσφαιρικών ρύπων σε πλανητικό επίπεδο, τη N.A. Eυρώπη, τη Μεσόγειο και τον ελληνικό χώρο, 2) η ηλιακή (ολική, υπέρυθρη και διάχυτη) και η γήινη ακτινοβολία και 3) βιομετεωρολογικά θέματα. Τέλος, διεξάγεται πρόγνωση καιρού για την περιοχή της Ηπείρου σε πλέγμα 2x2 km και εκδίδεται δελτίο πρόγνωσης ακραίων καιρικών φαινομένων για την ενημέρωση του κοινού και των αρχών της περιοχής.

Δικτυακός Τόπος Τομέα I