Τομέας Θεωρητικής Φυσικής (ΙI)

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό

  Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Αντικείμενο
  ΤΑΜΒΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Καθηγητής Θεωρητική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων
  ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Καθηγητής Θεωρητική Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης
  ΒΑΓΙΟΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Καθηγητής Στοιχειώδη Σωματίδια - Κοσμολογία
  ΜΑΝΕΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Καθηγητής Θεωρητική Φυσική Υψηλών Ενεργειών
  ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Καθηγητής Στοιχειώδη Σωμάτια
  ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ Καθηγητής Θεωρητική Φυσική, Κοσμολογία
  ΚΟΣΜΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Θεωρητική Πυρηνική Φυσική
  ΡΙZΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Διευθυντής του Τομέα, Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος, Θεωρητική Φυσική Υψηλών Ενεργειών
  ΘΡΟΥΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Φυσική Πλάσματος
  ΚΑΝΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Θεωρητική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Κοσμολογία
  ΔΕΔΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Αναπληρωτής Καθηγητής
Θεωρητική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων
  ΚΟΛΑΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Επίκουρος Καθηγητής Βαρύτητα - Γενική Θεωρία Σχετικότητας
  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ Λέκτορας Στοιχειώδη Σωμάτια

Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό

ΦΟΥZΑ ΦΩΦΩ, Διοικητικός

Εργαστήρια

Α΄ Εργαστήριο Θεωρητικής Φυσικής
Β΄ Εργαστήριο Θεωρητικής Φυσικής

Ερευνητικές Δραστηριότητες

Οι ερευνητικές δραστηριότητες των μελών του Τομέα Θεωρητικής Φυσικής καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Η Θεωρητική Φυσική των Στοιχειωδών Σωματιδίων αποτελεί κύριο ενδιαφέρον πολλών μελών του Τομέα. Ειδικότερα, αντικείμενο μελέτης αποτελούν οι σύγχρονες Θεωρίες Βαθμίδας, η Υπερσυμμετρία, οι Θεωρίες Υπερχορδών και η ενοποίηση των θεμελιωδών αλληλεπιδράσεων μεταξύ στοιχειωδών σωματιδίων. Η φαινομενολογική ανάλυση των μοντέλων που απορρέουν από τις θεωρίες αυτές οδηγεί σε προβλέψεις συγκρίσιμες με τα πειραματικά δεδομένα. Οι κοσμολογικές συνέπειες των μοντέλων για τα στοιχειώδη σωματίδια, αλλά και η Κοσμολογία αυτή καθεαυτή αποτελεί επίσης ερευνητικό αντικείμενο του Τομέα (Μελανές Οπές, Πληθωριστικό Σύμπαν κλπ.).
Στα ερευνητικά θέματα του Τομέα συμπεριλαμβάνεται η Θεωρητική Φυσική της Συμπυκνωμένης Ύλης. Η αναπτυσσόμενη δραστηριότητα στην περιοχή αυτή αφορά την ηλεκτρονική δομή ατόμων, μορίων και στερεών, τη μελέτη κρυσταλλικών και άμορφων υλικών, θέματα θεωρίας εντοπισμού σε μη περιοδικά συστήματα, θέματα μαγνητισμού και μη γραμμικής δυναμικής.
Μέλη του Τομέα αναπτύσσουν ερευνητική δραστηριότητα στη Θεωρητική Πυρηνική Φυσική. Ειδικότερα, μελετώνται οι πυρηνικές δυνάμεις μεταξύ νου-κλεονίων μέσω των αλληλεπιδράσεων των κουάρκς, η αποδιέγερση-ββ και άλλα θέματα. Τέλος, στα ενδιαφέροντα του Τομέα συμπεριλαμ βάνεται και η Φυσική Πλάσματος στα πλαίσια της οποίας μελετάται η ισορροπία και η σταθερότητα του πλάσματος σύντηξης, καθώς και ο εφησυχασμός του πλάσματος στο μοντέλο της μαγνητο-υδροδυναμικής.

Δικτυακός Τόπος Τομέα IΙ