Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

Έναρξη μαθημάτων ΠΜΣ Νέες Τεχν. και έρευνα στη Διδ. της Φυσικής

 Τα μαθήματα του ΠΜΣ "Νέες Τεχνολογίες και Έρευνα στη Διδακτική της Φυσικής" θα αρχίσουν την Τρίτη 12/11/13 σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα.

Εξετάσεις Μεταπτ. Προγράμματος Φυσικής

Οι εξετάσεις του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Φυσικής θα πραγματοποιηθούν την 30/10/13 και 31/10/13 σύμφωνα με το πρόγραμμα:

Τετάρτη 30/10 : 15:00-18:00 Φυσική
                           18:30-19:30 Αγγλικά
Πέμπτη 31/10 : 09:30 Συνέντευξη

Εξετάσεις Μετ. Προγρ. "Νέες Τεχν. και Έρευνα στη Διδακτική ..."

 

Οι εισαγωγικές εξετάσεις του Μεταπτυχιακού Προγράμματος "Νέες Τεχνολογίες και Έρευνα στη Διδακτική της Φυσικής" θα πραγματοποιηθούν την 29/10/13 και 30/10/13 σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:
Τρίτη    29/10 15:00-16:00 Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά, με λεξικό) αιθ. Φ3 005-007
                      17:00-20:00 Φυσική αιθ. Φ3 005-007
Τετάρτη 30/10 10:00-13:00 Συνέντευξη αιθ. Φ2-115

**Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν με κλειστά βιβλία. Στην εξέταση της Ξένης Γλώσσας οι φοιτητές μπορούν να έχουν μαζί τους ένα λεξικό.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα 2651007192,3.
Ο Δ/ντης της ΣΕΜΣ του ΠΜΣ
Ιωάννης Ρίζος, Αναπληρωτής Καθηγητής

 

Διαλέξεις υποδοχής πρωτοετών

 Οι διαλέξεις υποδοχής πρωτοετών θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 18/10 (ώρες 16:00-18:00) και την Δευτέρα 21/10 (ώρες 10:00-13:00) στο Αμφιθέατρο 4 σύμφωνα με το πρόγραμμα.
εκ μέρους της επιτροπής υποδοχής

Αιτήσεις μετ. προγ. "Νέες τεχν. και έρευνα στη διδ. της Φυσικής

 Οι αιτήσεις υποψηφιότητας για το πρόγραμμα "Νέες τεχνολογίες και Έρευνα στη Διδακτική της Φυσικής" θα γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή 18/10/13 στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής.
Από τη Γραμματεία

Εγγραφές Πρωτοετών

Οι εγγραφές των πρωτοετών πραγματοποιούνται 9:00 - 13:00 καθημερινά (εργάσιμες ημέρες) στη Γραμματεία του Τμήματος.
Από τη Γραμματεία

Eισαγωγικές εξετάσεις "Ατμοσφαιρικές Επιστήμες και Περιβάλλον"

Οι εισαγωγικές εξετάσεις για το ΠΜΣ "Ατμοσφαιρικές Επιστήμες και Περιβάλλον" θα διεξαχθούν 14 και 15 Οκτωβρίου στο Εργαστήριο Μετεωρολογίας (Φ2-320) ως εξής:
Δευτέρα 14/10: 10πμ Ξένη γλώσσα, 5μμ Φυσική.
Τρίτη 15/10: 10πμ Συνέντευξη.

Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής

Την Τρίτη 8/8 στις 11.30 θα παρουσιαστεί η Διδακτορική Διατριβή του φοιτητή μου
Ευσταθίου (επώνυμο) Γεώργιου (όνομα) με τίτλο
"Μελέτη των παραμετροποιήσεων του ΑΟΣ και της μικροφυσικής στην προσομοίωση
ισχυρών βροχοπτώσεων"
στην αίθουσα σεμιναρίων του Τμήματος Φυσικής
 

Έναρξη μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου

 Κατόπιν της σχετικής απόφασης της Συγλήτου του Ιδρύματος τα μαθήματα του Χειμερινού Εξαμήνου αρχίζουν τη Δευτέρα 7/10/13 και λήγουν την 19/1/14 σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Φυσική Βασικής Κατεύθυνσης

Κωνσταντίνα Ζέρβα

Υποψήφια διδάκτωρ

Τμήμα Φυσικής

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

«Οπτικό δυναμικό και μηχανισμοί αντιδράσεων ασθενικά δέσμιων πυρήνων σε ενέργειες κοντά στο φράγμα Coulomb»

Παρασκευή 18 Οκτωβρίου, ώρα 14:30μ.μ.,Κτίριο Φ2,Αίθουσα Σεμιναρίων Τμήματος Φυσικής

 

Πρόγραμμα αναπλήρωσης εξεταστικής Σεπτεμβρίου

 Κατόπιν της σχετικής απόφασης της Συγκλήτου του Ιδρύματος για μετάθεση της έναρξης του χειμερινού εξαμήνου την 7/10/13, προγραματίστηκαν οι εξετάσεις αναπλήρωσης των υποχρεωτικών μαθημάτων, τα οποία δεν εξετάστηκαν, ως εξής:

Τα μαθήματα επιλογής τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται θα εξεταστούν σε συνεννόηση με τους διδάσκοντες.

Ενημέρωση Προγράμματος Εξετάσεων

Κατόπιν της νέας απόφασης της Συγκλήτου του Ιδρύματος βλ http://www.uoi.gr/gr/announcements/extended.php?post_id=6043 οι εξετάσεις των μαθημάτων της 23/9 και 24/9 μεταφέρονται την 2/10 και 3/10 σύμφωνα με το ενημερωμένο πρόγραμμα που έχει δημοσιευθεί στο δικτυακό τόπο του Τμήματος βλ http://www.physics.uoi.gr/home/sites/default/files/exetaseis_sep_12-13d.pdf

Ενημέρωση Προγράμματος Εξετάσεων

 Κατόπιν της απόφασης της Συγκλήτου του Ιδρύματος
βλ. http://www.uoi.gr/gr/announcements/extended.php?post_id=6031 οι εξετάσεις των μαθημάτων της 16/9 και 17/9 μεταφέρονται στο τέλος της εξεταστικής (την 1/10 και 2/10 αντίστοιχα).
Tο ενημερωμένο πρόγραμμα έχει δημοσιευθεί στο δικτυακό τόπο του Τμήματος
βλ http://www.physics.uoi.gr/home/sites/default/files/exetaseis_sep_12-13c.pdf
 

Έντυπο αίτησης για όλα τα ΜΠΣ του Τμήματος Φυσικής

Έντυπο αίτησης για όλα τα ΜΠΣ του Τμήματος Φυσικής.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο αρχείο

Από την Γραμματεία του Τμήματος

Ημερομηνίες Μετεγγραφών (Ιούλιος 2013)

 

Ημερομηνίες υποβολής αίτησης εγγραφής των επιτυχόντων της
διαδικασίας μεταφοράς θέσης  εισαγωγής

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το από 16/7/2013 Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων , οι επιτυχόντες της διαδικασίας μεταφοράς θέσεων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, καλούνται να προσέλθουν προσωπικά ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους από την Πέμπτη 18/7/2013 έως και την Τετάρτη  31/7/2013,  προκειμένου να υποβάλουν αίτηση εγγραφής  στη Γραμματεία του Τμήματος υποδοχής τους, προσκομίζοντας αντίγραφο της ηλεκτρονικής τους αίτησης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναγράφονται σε αυτή.

Επισημαίνεται ότι, η εγγραφή των επιτυχόντων  ολοκληρώνεται μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών.

 
Ιωάννινα 18-7-2013

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Ανακοίνωση Σχετικά με την Ορκωμοσία Ιουλίου 2013

Η ορκωμοσία του Τμήματος Φυσικής θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Ιουλίου 2013 και ώρα 9.30 π.μ. στην αίθουσα τελετών «Γεώργιος Μυλωνάς».

Οι φοιτητές θα πρέπει να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος από τις 8.00 π.μ. έως τις 9.00 π.μ. για να υπογράψουν τα σχετικά έγγραφα.

Ιωάννινα 18-7-2013

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

 

Ανακοίνωση για τα Γερμανικά - Εξεταστική Σεπτ. 2013

Οι εξετάσεις στο μάθημα της Γερμανικής Γλώσσας της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2013 θα διεξαχθούν την Παρασκευή 27-9-2012 και ώρα 9-12 στην αίθουσα 7 του Π.Τ.Δ.Ε. (1ος όροφος).

Ιωάννινα 2-7-2013

Η διδάσκουσα
Μ. Φέριγκ        

 

Ανακοίνωση Ορκωμοσία Ιουλίου 2013

Οι φοιτητές του Τμήματος, που ολοκλήρωσαν τον κύκλο των προπτυχιακών μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου τους, παρακαλούνται να καταθέσουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος το αργότερο μέχρι τις 10/7/2013, προκειμένου να λάβουν μέρος στην ορκωμοσία του Τμήματος που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1. Φωτοτυπία ταυτότητας
2. Βεβαίωση από την Κεντρική Βιβλιοθήκη ότι δεν οφείλετε βιβλία
3. Βεβαίωση από τις Φοιτητικές Εστίες ότι δεν έχετε εκκρεμότητες
4. Πάσο και βιβλιάριο υγείας εφόσον έχετε

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Ιωάννινα 26/6/2013
 

Ανακοίνωση για τα Αγγλικά - Εξεταστική Ιουν. 2013

Το μάθημα των Αγγλικών θα δοθεί στις 11/6/2013 και ώρα 10.00 – 12.00 στο αμφιθέατρο του Φυσικού.
Η εξεταστέα ύλη θα είναι τα κεφάλαια 1-12 από το βιβλίο Applied Mathematics and Physics σελ. 77-126.

Η διδάσκουσα

Ε. Ευμοιρίδου

 

Ανακοίνωση για το μάθημα των Γερμανικών

Οι εξετάσεις των Γερμανικών θα γίνουν στο Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης την Παρασκευή 31-5-2013 και ώρα 9-12 στο Αμφιθέατρο (Ισόγειο)

Η διδάσκουσα
Μ. Φέριγκ

Παράταση Παραλαβής Συγγραμμάτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Ως καταληκτική προθεσμία για την παραλαβή συγγραμμάτων από τους φοιτητές για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 ορίζεται η 24/5/2013.
 

Ιωάννινα 17/5/2013

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Μείωση Κομίστρου στις Υπεραστικές Μετακινήσεις Φοιτητών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από τις 13/5/2013 ισχύει μείωση κατά 50% του κομίστρου στις μετακινήσεις φοιτητών, οι οποίοι είναι δικαιούχοι δελτίου ειδικού εισιτηρίου, με τις οδικές υπεραστικές συγκοινωνίες που συνδέουν την έδρα της Σχολής φοίτησής τους με τον τόπο μόνιμης κατοικίας, βάσει σύμβασης που έχει συνάψει το Υπουργείο Παιδείας με την Ομοσπονδία Υπεραστικών ΚΤΕΛ.

Ιωάννινα 17/5/2013

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Πτυχιακή Εξεταστική Εαρινού Εξαμήνου 2012-2013

Σύμφωνα με την παρ. 17 του άρθρου 34 του νόμου 4115/2013 (Α'24) οι φοιτητές που περάτωσαν την κανονική φοίτηση, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, μπορούν να συμμετάσχουν στην πτυχιακή εξεταστική του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους  2012-2013.

Με τη σχετική απόφαση του Τμήματος στη πτυχιακή εξεταστική του εαρινού εξαμήνου 2012-2013 μπορούν να πάρουν μέρος οι φοιτητές που έχουν συμπληρώσει το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών (δηλ. όσοι έχουν Α.Μ.  μικρότερο από 6209) και να συμμετάσχουν στις εξετάσεις των μαθημάτων τα οποία είχαν δηλώσει κατά το χειμερινό  εξάμηνο 2012-2013 και δεν τα έχουν περάσει.

Ειδικές περιπτώσεις φοιτητών (με Α.Μ. μικρότερο του 6209) οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην πτυχιακή εξεταστική και λόγω περιορισμών στη δήλωση μαθημάτων δεν έχουν δηλώσει τα σχετικά μαθήματα στο χειμερινό εξάμηνο του 2012-2013 καλούνται να υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι την Παρασκευή 17-5-2013, στην οποία να αναφέρουν τα μαθήματα στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν.

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις ενός μαθήματος είναι να έχουν δηλωθεί τουλάχιστον μία φορά στο παρελθόν.

Ιωάννινα 24-4-2013

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

 

Δηλώσεις μαθημάτων από άλλο τμήμα εαρινού εξαμήνου 2012-2013

Η Γενική Συνέλευση του τμήματος στην υπ. αρ. 416/1-4-2013 συνεδρίαση  ενέκρινε τα παρακάτω μαθήματα από άλλα Τμήματα για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2012-2013:

  1. «Μαθηματικά για Οικονομολόγους ΙΙ» από το Οικονομικό Τμήμα.
  2. «Σύνθεση και Τεχνολογία Πολυμερών» από το Τμήμα Χημείας.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής

 

Ανακοίνωση για Ορκωμοσία (Απρίλιος 2013)

Η ορκωμοσία του Τμήματος Φυσικής θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Απριλίου 2013 και ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα τελετών «Γεώργιος Μυλωνάς».

Οι φοιτητές θα πρέπει να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος από τις 8.30 π.μ. έως τις 9.30 π.μ. για να υπογράψουν τα σχετικά έγγραφα.

Ιωάννινα 18-4-2013

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Σας ανακοινώνουμε ότι οι δηλώσεις μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο παρατείνονται μέχρι την 27η Μάρτιου 2013.
 
Από την Γραμματεία

Δηλώσεις Συγγραμμάτων Εαρινού Εξαμήνου 2013

Οι δηλώσεις συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 11 Μαρτίου 2013 και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 26 Απριλίου 2013.

Η διανομή συγγραμμάτων θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 11 Μαρτίου 2013 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 17 Μαΐου 2013.
Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωσή τους.
 
Από τη Γραμματεία του Τμήματος
Ιωάννινα 6/3/2013

 

 

Ανακοίνωση για Στεγαστικό Επίδομα Φοιτητών 2013

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Δείτε συνημμένα ανακοίνωση για τα απαραίτητα δικαιολογητικά και την διαδικασία χορήγησης του Στεγαστικού Επιδόματος στους δικαιούχους, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 2/19525/0026, «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών» (Φ.Ε.Κ. αριθμ. 393/21-2-2013 τ. Β')

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών: Παρασκευή 29 Μαρτίου 2013

Οι αιτήσεις των δικαιούχων, από την Τρίτη 19-3-2013, θα υποβάλλονται στις Γραμματείες των Τμημάτων

Συνημμένα: Μέγεθος
Ανακοίνωση για στεγαστικό επίδομα 2013 80.33 KB
ΦΕΚ 393Β -2013 (ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ) 219.97 KB
Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση για στεγαστικό επίδομα 2013 40.7 KB

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Ιωάννινα 5/3/2013

 

Ανακοίνωση Ορκωμοσία 2013

Οι φοιτητές του Τμήματος, που ολοκλήρωσαν τον κύκλο των προπτυχιακών μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου τους, παρακαλούνται να καταθέσουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος το αργότερο μέχρι τις 25/3/2013, προκειμένου να λάβουν μέρος στην ορκωμοσία του Τμήματος που θα πραγματοποιηθεί τον Απριλίου.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Φωτοτυπία ταυτότητας
  2. Βεβαίωση από την Κεντρική Βιβλιοθήκη ότι δεν οφείλετε βιβλία
  3. Βεβαίωση από τις Φοιτητικές Εστίες ότι δεν έχετε εκκρεμότητες
  4. Πάσο και βιβλιάριο υγείας εφόσον έχετε

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Ιωάννινα 5/3/2013

Ανακοίνωση για το Ωράριο Λειτουργίας της Γραμματείας

Η Γραμματεία Του Τμήματος Φυσικής λόγω έλλειψης προσωπικού θα δέχεται τους φοιτητές κάθε

ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ
και ώρα 11.00 - 13.00

Από τη Γραμματεία του Τμήματος
 

Δηλώσεις Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2013

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013
ΑΠΟ  1-3-2013 ΕΩΣ 20-3-2013

Οι δηλώσεις μαθημάτων του εαρινού  εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 θα πραγματοποιηθεί από 1-3-2013 έως 20-3-2013, ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου.  Για την δήλωση των μαθημάτων τους οι φοιτητές του Τμήματος θα πρέπει
να συνδεθούν με το σύστημα  Cronos (https://cronos.cc.uoi.gr) εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος για την πραγματοποίηση της δήλωσής τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτείται:
1. Να πατήσετε ΑΠΟΣΤΟΛΗ  και στη συνέχεια να ΕΚΤΥΠΩΣΕΤΕ τη δήλωση και να την ΚΡΑΤΗΣΕΤΕ έως τη λήξη του εξαμήνου.
2. Να ΕΛΕΓΞΕΤΕ ΑΜΕΣΑ ότι η δήλωση έχει καταχωρηθεί.

Η ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ για την συμμετοχή στις εξετάσεις και την καταχώρηση της βαθμολογίας.
Εκπρόθεσμες δηλώσεις μαθημάτων ΔΕΝ γίνονται δεκτές.

    
ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ :
Α. Όλοι ανεξαρτήτως οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν κατά μέγιστο 8 μαθήματα σε κάθε εξάμηνο (χειμερινών/εαρινών) με προτεραιότητα τα υποχρεωτικά μαθήματα (χειμερινών/εαρινών) τα οποία οφείλονται από προηγούμενα έτη.

Β. Οι εισαχθέντες φοιτητές στο Τμήμα μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010, θα πρέπει να ολοκληρώσουν επιτυχώς το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, βάσει του προγράμματος μαθημάτων που ίσχυε την ακαδημαϊκή χρονιά που εισήχθησαν (ο βαθμός πτυχίου των ανωτέρω εισαχθέντων υπολογίζεται βάσει των διδακτικών μονάδων των μαθημάτων).

Γ. Οι εισαχθέντες στο Τμήμα από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 και έπειτα θα πρέπει να παρακολουθήσουν επιτυχώς μια σειρά μαθημάτων από τα οποία θα πρέπει να συγκεντρώσουν τουλάχιστον 240 μονάδες ECTS.
Από τις συνολικά 240 μονάδες, οι 182 μονάδες πρέπει να προέρχονται από τα Υποχρεωτικά Μαθήματα του Τμήματος (όπως αναγράφονται στον Πίνακα Α), τουλάχιστον οι 20 μονάδες να προέρχονται από τα επιλεγόμενα μαθήματα των Γενικών Κατευθύνσεων του Πίνακα Β και οι υπόλοιπες οι 38 μονάδες από συνδυασμό επιλεγομένων μαθημάτων των Πινάκων Β και Γ και Δ ή/και την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας. Στα υποχρεωτικά μαθήματα συμπεριλαμβάνεται ένα εκ των δύο μαθημάτων με Κωδικούς 405 (Φυσική Περιβάλλοντος) και 408 (Εισαγωγή στην Αστροφυσική).

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις για τους πίνακες των μαθημάτων  μπορείτε να συνδεθείτε στο δικτυακό τόπο
http://www.physics.uoi.gr/home/?q=el/node/48

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

 

Ανακοίνωση για το μάθημα των Αγγλικών

Το μάθημα των Αγγλικών για το τμήμα της Φυσικής θα μεταφερθεί από Παρασκευή 4.00-6.00 μ.μ. την Δευτέρα 9.00-11.00 π.μ. στην αίθουσα 221 στο κέντρο Ξένων Γλωσσών λόγω του ότι συμπίπτει με το εργαστήριο Φυσικές Πηγές Ενέργειας.

Η διδάσκουσα
Ε. Ευμοιρίδου
 
 

Διεξαγωγή μαθημάτων γλωσσικής προετοιμασίας για το IELTS

Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προσφέρει πιλοτικά στους φοιτητές όλων των Σχολών γλωσσικά μαθήματα προετοιμασίας για το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας IELTS (International English Language Testing System).

Το IELTS αξιολογεί τις γλωσσικές δεξιότητες των υποψηφίων που επιθυμούν να σπουδάσουν ή να εργαστούν σε χώρες του εξωτερικού, στις οποίες η Αγγλική γλώσσα χρησιμοποιείται ως γλώσσα επικοινωνίας.  Στην Ελλάδα, το IELTS αναγνωρίζεται και από τον ΑΣΕΠ ως έγκυρο και αξιόπιστο αποδεικτικό γνώσης των Αγγλικών .  (Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον παρακάτω ιστότοπο: http://www.ielts.org/default.aspx ).

Τα μαθήματα θα διεξαχθούν κατά το εαρινό εξάμηνο 2012-2013 με ημερομηνία έναρξης 18 Φεβρουαρίου 2013 και θα διδάσκονται κάθε Δευτέρα, ώρα 15.00-18.00 στην Αίθουσα 221 του Κέντρου Ξένων Γλωσσών (Ισόγειο Κτιρίου Κεντρικής Βιβλιοθήκης) .

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Πέμπτη, 14 Φεβρουαρίου, 2013.

Για τις Προϋποθέσεις εγγραφής στα μαθήματα και για περισσότερες πληροφορίες  δείτε το συνημμένο αρχείο:

 
Από τη
Γραματεία του Τμήματος

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Αγγλικά)

Η πτυχιακή για τα Αγγλικά θα δοθεί την Πέμπτη 14/2/2013 και ώρα 12.00-14.00 μ.μ. στο αμφιθέατρο Φυσικής.

Η διδάσκουσα
Ε. Ευμοιρίδου

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Το νομοσχέδιο «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις», το οποίο ψηφίστηκε στη Βουλή προβλέπει πτυχιακή εξεταστική στο χειμερινό εξάμηνο 2012-13 .

Με την σχετική απόφαση του Τμήματος, στην πτυχιακή του χειμερινού εξαμήνου 2012-13 μπορούν να πάρουν μέρος οι φοιτητές που έχουν συμπληρώσει το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών (δηλαδή όσοι έχουν αριθμό μητρώου μικρότερο από 6209) και να συμμετάσχουν στις εξετάσεις των μαθημάτων τα οποία είχαν δηλώσει κατά το εαρινό εξάμηνο 2011-12 (δηλαδή σε αυτά που είχαν δικαίωμα να εξεταστούν στις εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2012) και δεν τα έχουν περάσει.

Ειδικές περιπτώσεις φοιτητών (με ΑΜ μικρότερο του 6209) οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην πτυχιακή εξέταση και λόγω περιορισμών στη δήλωση μαθημάτων δεν έχουν δηλώσει τα σχετικά μαθήματα στο εαρινό εξάμηνο του 2011-12, καλούνται να υποβάλουν αίτηση μέχρι την Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2013 στην Γραμματεία του Τμήματος, στην οποία να αναφέρουν τα μαθήματα στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν. Προϋπόθεση για την συμμετοχή στις εξετάσεις ενός μαθήματος είναι να έχει δηλωθεί τουλάχιστον μια φορά στο παρελθόν.

 
Από τη Γραματεία του Τμήματος

Ανακοίνωση για Ορκωμοσία

Η ορκωμοσία του Τμήματος Φυσικής θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 9.30 π.μ. στην αίθουσα τελετών «Γεώργιος Μυλωνάς».

Οι φοιτητές θα πρέπει να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος από τις 8.00 π.μ. έως τις 9 π.μ. για να υπογράψουν τα σχετικά έγγραφα.

Ιωάννινα 14-1-2013

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Η προθεσμία παραλαβής συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτος 2012-2013 παρατείνεται έως τις 25/01/2013
 

Ιωάννινα 14/01/2013

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Ανακοίνωση Υποτροφιών ΙΚΥ

Υποτροφίες & Βραβεία Εισαγωγής 2011
και Επίδοσης Ακαδημαϊκού έτους 2010-2011

Παρακαλούνται οι παρακάτω φοιτητές να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος έως και την Παρασκευή 11-1-2013 έχοντας μαζί τους:
Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας (πρωτότυπο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο) για το προσωπικό εισόδημα του φοιτητή (εφόσον υπάρχει) καθώς και των γονέων του, του έτους 2010 (οικονομικό έτος 2011).

Εισαγωγής 2011
ΜΠΕΣΤΑ ΕΥΓΕΝΙΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Α.Μ. 6745)
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (Α.Μ. 6769)

Επίδοσης 2010-2011
ΠΑΤΣΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ (Α.Μ. 6576)
ΠΛΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Α.Μ. 6341)

Ιωάννινα 9-1-2013

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΧΡΙ 20/1/2013 ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΝΑΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΟΣ ΤΟΥΣ.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΔΕΚΤΕΣ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

  1. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΕΠΙΤΥΧΩΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ
  2. ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΑΛΛΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΜΟΙΒΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΠΗΓΗ (ΘΑ ΤΟ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΣΕ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ)
  3. ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΑΝ ΠΗΡΑΝ ΧΡΗΜΑΤΑ ΚΙ ΑΛΛΗ ΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΕΡΓΟ
  4. ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Δ/ΝΤΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΑΝΗΚΟΥΝ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ, Κ.Λ.Π.

ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 265107193.

Πρόγραμμα εξετάσεων για κατάταξη πτυχιούχων

Ανακοινώνεται ότι οι εξετάσεις για την κατάταξη πτυχιούχων στο Τμήμα Φυσικής θα γίνουν τις εξής ημέρες και ώρες:

α) Μηχανική : Τετάρτη 16/1/2013, 10 π.μ.
(Γραφείο Φ3 -210)

β) Ηλεκτρισμός και Μαγνητισμός : Πέμπτη 17/1/2013, 10 π.μ. (Γραφείο Φ3 -210)

γ) Διαφορικές Εξισώσεις: Παρασκευή 18/1/2013,
10 π.μ. (Γραφείο Φ3 -210)

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
για την Κατάταξη Πτυχιούχων

Νικόλαος Παπανικολάου
Αναπληρωτής Καθηγητής Τηλ. 26510-08562

Επείγουσα ανακοίνωση

Κατόπιν της συγχώνευσης των μαθημάτων:
α) Διδακτική της Φυσικής Ι και Διδακτική της Φυσικής ΙΙ σε Διδακτική της Φυσικής (διδάσκεται στο χειμερινό εξάμηνο) και
β) Σύγχρονες Τάσεις στη διδασκαλία της Φυσικής Ι και Σύγχρονες Τάσεις στη διδασκαλία της Φυσικής ΙΙ σε Σύγχρονες Τάσεις της Φυσικής (διδάσκεται στο εαρινό εξάμηνο)

όσοι φοιτητές έχουν εξεταστεί επιτυχώς στα μαθήματα Διδακτική της Φυσικής Ι ή και Διδακτική της Φυσικής ΙΙ, δεν μπορούν στις δηλώσεις μαθημάτων που γίνονται μέχρι 3 Νοεμβρίου 2012, για το χειμερινό εξάμηνο του 2012-13 να συμπεριλάβουν το μάθημα Διδακτική της Φυσικής.
Παρακαλούνται όσοι εκ παραδρομής το δήλωσαν να τροποποιήσουν τη δήλωσή τους μέχρι τη λήξη των δηλώσεων.

Το ίδιο θα ισχύσει και για όσους φοιτητές έχουν εξεταστεί επιτυχώς στα μαθήματα Σύγχρονες Τάσεις στη διδασκαλία της Φυσικής Ι ή και Σύγχρονες Τάσεις στη διδασκαλία της Φυσικής ΙΙ, δεν θα δηλώσουν στις δηλώσεις μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου 2012-13 το μάθημα Σύγχρονες Τάσεις της Φυσικής.

Από τη Γραμματεία

Έναρξη μαθημάτων μεταπτυχιακού Διδακτικής

Τα μαθήματα του μεταπτυχιακού προγράμματος "Νέες Τεχνολογίες και Έρευνα στη Διδακτική της Φυσικής" θα αρχίσουν την Τρίτη 30/10/12 σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Πρόγραμμα Σπουδών κ Διδασκόντων Ακαδημ. έτους 2012-2013 (νέο)

Παρακαλούμε δείτε συνημμένα αρχείο σχετικά με το Πρόγραμμα Σπουδών και Διδασκόντων Ακαδημαϊκού έτους 2012-2013
 
Σχετικό αρχείο
 
Από τη Γραμματεία του Τμήματος
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΝΕΟΥΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΝΕΟΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 1 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΥΠΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ.
ΕΠΙΣΗΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΟΥΣ. ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΝΕΝΟΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Κατατακτήριες Εξετάσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2012-13

Οι αιτήσεις για κατάταξη στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για το ακαδημαϊκό έτος 2012-13 θα κατατίθενται από :

1 Νοεμβρίου 2012 μέχρι και 15 Νοεμβρίου 2012

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν:

-Αίτηση προς το Τμήμα
-Αντίγραφο πτυχίου Α.Ε.Ι. (προκειμένου για πτυχιούχους από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν εντός του πρώτου δεκαπενθήμερου του Δεκεμβρίου (θα ακολουθήσει ανακοίνωση για τις ακριβείς ημερομηνίες) στα παρακάτω μαθήματα:

Μηχανική
Ηλεκτρισμός και Μαγνητισμός
Διαφορικές εξισώσεις

(Η ύλη των μαθημάτων προς εξέταση θα είναι η ύλη των μαθημάτων Μηχανική, Ηλεκτρισμός και Μαγνητισμός, Διαφορικές εξισώσεις αντίστοιχα, όπως αναφέρεται στον οδηγό σπουδών του Τμήματος Φυσικής ο οποίος υπάρχει και στην ιστοσελίδα του Τμήματος).

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Ορκωμοσία Νοεμβρίου 2012

Οι φοιτητές του Τμήματος, που ολοκλήρωσαν τον κύκλο των προπτυχιακών μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου τους, παρακαλούνται να καταθέσουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής το αργότερο μέχρι την 10/11/2012, προκειμένου να λάβουν μέρος στην ορκωμοσία του Τμήματος που θα πραγματοποιηθεί το μήνα Νοέμβριο 2012.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Δηλώσεις Συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο 2012-2013

Δηλώσεις Συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2012-2013

Οι Δηλώσεις των συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 θα ξεκινήσουν στις 24/10/2012 και θα ολοκληρωθούν 17/12/2012.

Οι φοιτητές του Τμήματός μας, για τη δήλωση των χειμερινών συγγραμμάτων τους, παρακαλούνται να συνδεθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση http:eudoxus.gr/StudentEntryCheck, προκειμένου να πραγματοποιηθεί πιστοποίηση σύνδεσης.
Η πιστοποίηση σύνδεσης αφορά τη δυνατότητα δήλωσης των χειμερινών συγγραμμάτων μέσω του ΕΥΔΟΞΟΣ (http://eudoxus.gr/).

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Δηλώσεις μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου 2012-2013

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013
ΑΠΟ 8-10-2012 ΕΩΣ 26-10-2012

Οι δηλώσεις μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 θα πραγματοποιηθεί από 8-10-2012 έως 26-10-2012, ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου. Για την δήλωση των μαθημάτων τους οι φοιτητές του Τμήματος θα πρέπει
να συνδεθούν με το σύστημα Cronos(https://cronos.cc.uoi.gr) εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος για την πραγματοποίηση της δήλωσής τους. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα πρέπει απαραίτητα να πατήσετε ΑΠΟΣΤΟΛΗ.

Για αλλαγή, διόρθωση ή τροποποίηση της δήλωσής σας, μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος υποβολής των δηλώσεων.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ :
Α. Όλοι ανεξαρτήτως οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν κατά μέγιστο 8 μαθήματα σε κάθε εξάμηνο (χειμερινών/εαρινών) με προτεραιότητα τα υποχρεωτικά
μαθήματα (χειμερινών/εαρινών) τα οποία οφείλονται από προηγούμενα έτη.
Β. Η ηλεκτρονική δήλωση των μαθημάτων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή στις εξετάσεις και την καταχώρηση της βαθμολογίας.
Γ. Οι εισαχθέντες φοιτητές στο Τμήμα μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010, θα πρέπει να ολοκληρώσουν επιτυχώς το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, βάσει του προγράμματος μαθημάτων που ίσχυε την ακαδημαϊκή χρονιά που εισήχθησαν (ο βαθμός πτυχίου των ανωτέρω εισαχθέντων υπολογίζεται βάσει των διδακτικών μονάδων των μαθημάτων).
Δ. Οι εισαχθέντες στο Τμήμα από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 και έπειτα θα πρέπει να παρακολουθήσουν επιτυχώς μια σειρά μαθημάτων από τα οποία θα πρέπει να συγκεντρώσουν τουλάχιστον 240 μονάδες ECTS.
Από τις συνολικά 240 μονάδες, οι 182 μονάδες πρέπει να προέρχονται από τα Υποχρεωτικά Μαθήματα του Τμήματος (όπως αναγράφονται στον Πίνακα Α), τουλάχιστον οι 20 μονάδες να προέρχονται από τα επιλεγόμενα μαθήματα των Γενικών Κατευθύνσεων του Πίνακα Β και οι υπόλοιπες οι 38 μονάδες από συνδυασμό επιλεγομένων μαθημάτων των Πινάκων Β και Γ και Δ ή/και την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας. Στα υποχρεωτικά μαθήματα συμπεριλαμβάνεται ένα εκ των δύο μαθημάτων με Κωδικούς 405 (Φυσική Περιβάλλοντος) και 408 (Εισαγωγή στην Αστροφυσική).

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις για τους πίνακες των μαθημάτων μπορείτε να συνδεθείτε στο δικτυακό τόπο http://www.physics.uoi.gr/home/?q=el/node/48

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Εξετάσεις ΠΜΣ Νέες Τεχνολογίες & Έρευνα Διδακτική της Φυσικής

Από την ΣΕ του ΠΜΣ «Νέες Τεχνολογίες και Έρευνα στη Διδακτική της Φυσικής» ανακοινώνεται ότι οι εξετάσεις για την επιλογή των Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το ακ. έτος 2012-13 θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Πέμπτη 11/10 15:00-16:00 Αγγλικά (με λεξικό) αιθ. Φ3 005-007
17:00-20:00 Φυσική αιθ. Φ3 005-007

Παρασκευή 12/11 9:00-12:00 Συνέντευξη αιθ. Φ2-115
**Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν με κλειστά βιβλία. Στην εξέταση των Αγγλικών οι φοιτητές μπορούν να έχουν μαζί τους ένα λεξικό.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα 2651-07192,3.

Ο Δ/ντης της ΣΕ του ΠΜΣ

Ιωάννης Ρίζος
Αναπλ. Καθηγητής