Μετ. Πρόγραμμα στις Τηλεπικοινωνιακές Εφαρμογές

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Τηλεπικοινωνιακές Εφαρμογές

Γενικά

Tο ΠΜΣ στις Τηλεπικοινωνιακές Εφαρμογές λειτουργεί από το έτος 2004 και υλοποιείται σε συνεργασία με το ΤΕΙ Ηπείρου και οδηγεί στην απονομή ΜΔΕ ή και ΔΔ σε κατόχους πτυχίων Φυσικής, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών, Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και άλλων συναφών ειδικοτήτων, οι οποίοι είναι απόφοιτοι Ελληνικών Α.Ε.Ι. ή ΤΕΙ, ή κάτοχοι αναγνωρισμένων ισότιμων διπλωμάτων της αλλοδαπής. Σκοπός του είναι να εκπαιδεύσει τους προαναφερόμενους πτυχιούχους έτσι ώστε αυτοί να μπορούν να συμβάλουν στην προαγωγή των ερευνητικών και αναπτυξιακών διαδικασιών, καθώς και στην υποστήριξη της παραγωγής σε σύγχρονα τεχνολογικά θέματα αιχμής στους κλάδους των Τηλεπικοινωνιών και Ηλεκτρονικών.

Η διαδικασία επιλογής υποψηφίων περιλαμβάνει εξετάσεις στην Αγγλική γλώσσα (συνεκτιμάται η γνώση κάθε άλλης Ευρωπαϊκής γλώσσας), αξιολόγηση του βιογραφικού των υποψηφίων καθώς και προφορική συνέντευξη. Οι υποψήφιοι, ανάλογα με τις προπτυχιακές σπουδές τους, μπορεί να υποβληθούν σε προφορικές ή γραπτές εξετάσεις καθώς και στην επιτυχή παρακολούθηση επιλεγμένων προπτυχιακών μαθημάτων του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Για την λήψη του διπλώματος απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση μαθημάτων και η διεξαγωγή ερευνητικού έργου με στόχο την συγγραφή μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ή διδακτορικής διατριβής η οποία παρουσιάζεται και αξιολογείται.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι δυνατόν να ενισχυθούν οικονομικά με βάση ακαδημαϊκά και κοινωνικά κριτήρια και εφόσον ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του προγράμματος.

Πρόγραμμα Σπουδών και Διδάσκοντες

Α΄ Εξάμηνο: Ψηφιακά Ηλεκτρονικά (3) Κωσταράκης Π., Θεωρία Θορύβου (2) Κωσταράκης Π., Αρχιτεκτονική Μικροεπεξεργαστών (2) Κωσταράκης Π., Γλώσσα Assembly (Motorola + ATMEL) (2) Κωσταράκης Π., Αναλογικές Τηλεπικοινωνίες (2) Δαγκάκης Κ., Αλεξανδρίδης Α., Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα (2) Μήτρου Ν., Δίκτυα Υπολογιστών (2) Κωσταράκης Π., Φίλτρα Συχνοτήτων (2) Ευαγγέλου Ε., Εργαστήρια Μικοεπεξεργαστών (2) Κωσταράκης Π., Σήματα και Συστήματα (2) Φούλιας Σ.,Εργαστήριο Ψηφιακών Ηλεκτρονικών και Εφαρμογές (2) Κωσταράκης Π., Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες και Εργαστήρια (2) Εξωτερικός Διδάσκων

Β΄ Εξάμηνο: Αναλογικά Ηλεκτρονικά (3) Κωσταράκης Π., Οπτικές Επικοινωνίες (2) Κωσταράκης Π., Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων με CPLD (2) Κωσταράκης Π., Κυψελωτές Επικοινωνίες (2) Δαγκάκης Κ., Αλεξανδρίδης Α., Εργαστήριο Αναλογικών Ηλεκτρονικών και Εφαρμογές (2) Κωσταράκης Π., Διαχείρηση και Ασφάλεια Δικτύων (2) Μήτρου Ν., Μπάσιος Χ., Εργαστήρια CPLD (2) Κωσταράκης Π., Επεξεργασία Σήματος (Θεωρία) (2) Κόντης Λ., Γραμμές Μεταφοράς Σήματος (2) Κατσάνος Δ., Σχεδίαση Υψίσυχνων Κυκλωμάτων - RF (2) Εξωτερικός Διδάσκων, Κεραίες (2) Εξωτερικός Διδάσκων

Γ΄ Εξάμηνο: Εργαστήρια Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος (2) Εξωτερικός Διδάσκων, Μικροκύματα (2) Εξωτερικός Διδάσκων