Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ατμοσφαιρικές Επιστήμες και Περιβάλλον"

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ατμοσφαιρικές Επιστήμες και Περιβάλλον"
Γενικά
 Από το 1994 λειτουργεί ΠΜΣ που οδηγεί σε απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στις Ατμοσφαιρικές Επιστήμες και το Περιβάλλον. Οι φοιτητές μετά την απόκτηση του ΜΔΕ μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους για απόκτηση και Διδακτορικού Διπλώματος. Για να ενταχθούν στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα οι υποψήφιοι πρέπει να εξεταστούν επιτυχώς στα μαθήματα: Ξένη Γλώσσα, και Γενική Φυσική.
Συνυπολογίζεται ο βαθμός πτυχίου και τα συναφή με το ΠΜΣ μαθήματα που έχουν παρακολουθήσει κατά την διάρκεια των προπτυχιακών τους σπουδών ενώ υπάρχει και προφορική συνέντευξη των υποψηφίων. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι δυνατόν να ενισχυθούν οικονομικά με βάση ακαδημαϊκά και κοινωνικά κριτήρια εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια.
Πρόγραμμα Σπουδών και Διδάσκοντες

Α΄ Εξάμηνο: Μετεωρολογία, Λώλης Χ., Κλιματολογία, Χατζηαναστασίου Ν., Φυσική του Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος, Κασσωμένος Π., Δύο από τα παρακάτω μαθήματα επιλογής. Μαθήματα επιλογής: Ωκεανογραφία, Μπαρτζώκας Α., Μικρομετεωρολογία, Λώλης Χ., Ο Άνθρωπος και το Περιβάλλον του, Κασσωμένος Π., Περιβαλλοντική Χημεία, Κασσωμένος Π., Γενική Φυσική, Κρομμύδας Φ.

Β΄ Εξάμηνο: Φυσική της Ατμόσφαιρας, Χατζηαναστασίου Ν., Δυναμική Μετεωρολογία, Μπαρτζώκας Α., Δύο από τα μαθήματα επιλογής των επομένων εξαμήνων.

Μαθήματα επιλογής: Εφαρμοσμένη Στατιστική, Μπαρτζώκας Α., Μέθοδοι Τηλεπισκόπησης, Άνθης Α., Συνοπτική Μετεωρολογία, Λώλης Χ., Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Εξωτερικός Διδάσκων, Μελέτες Περιβαντολλογικών Επιπτώσεων, Κασσωμένος Π.

Γ΄ Εξάμηνο: Πρακτική άσκηση στο μετεωρολογικό σταθμό του αεροδρομίου Ιωαννίνων, την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) και τη Γενική Διεύθυνση Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Θορύβου (ΕΑΡΘ). Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διατριβής.

Όλα τα μαθήματα είναι τρίωρα.
Δικτυακός Τόπος ΠΜΣ "Ατμοσφαιρικές Επιστήμες και Περιβάλλον"