Διοίκηση

Το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ιδρύθηκε το 1970. Το προσωπικό του τμήματος αποτελείται από 51 μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (12 καθηγητές, 19 αναπληρωτές καθηγητές, 11 επίκουρους καθηγητές και 9 λέκτορες). Στελεχώνεται επίσης από 1 μέλος Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.), 13 μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), 2 Διοικητικούς Υπαλλήλους, 5 Υπαλλήλους με Σύμβαση Αορίστου Χρόνου, 1 Διδάσκοντα με το Π.Δ. 407/80 και 3 Αποσπασμένους Καθηγητές Μέσης Εκπαίδευσης. Στο Τμήμα Φυσικής φοιτούν περίπου 1000 προπτυχιακοί και 150 μεταπτυχιακοί φοιτητές.
Τα όργανα διοίκησης του Τμήματος είναι:

  • ο Πρόεδρος
  • το Διοικητικό Συμβούλιο και
  • η Γενική Συνέλευση

Για το τρέχον ακαδημαικό έτος Πρόεδρος του Τμήματος είναι ο καθηγητής Θ. Μπάκας με αναπληρωτή Πρόεδρο τον αναπληρωτή καθηγητή Ι. Ρίζο.