Μήνυμα Προέδρου

Ο Δικτυακός Τόπος του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αποσκοπεί κυρίως στο να δώσει με περιεκτικό τρόπο πληροφορίες που αφορούν στο προπτυχιακό και μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος.

Τα στοιχεία που εμπεριέχονται (μαθήματα, ύλη, πρόγραμμα διδασκαλίας, διδάσκοντες) αποσκοπούν στη διαμόρφωση εκ μέρους των φοιτητών/τριών μιας σχετικά πλήρους εικόνας των σπουδών και των δυνατοτήτων που παρέχονται από το Τμήμα Φυσικής. Επίσης, παρέχονται πληροφορίες που αφορούν στον τρόπο λειτουργίας του Τμήματος, σε θέματα καθημερινής ζωής στο Πανεπιστήμιο και την πόλη των Ιωαννίνων. Τέλος παρουσιάζονται συνοπτικά ορισμένα στοιχεία της ερευνητικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται από το προσωπικό του Τμήματος.

Υπό την έννοια αυτή, ο Δικτυακός Τόπος αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τις επιλογές που θα κάνουν οι φοιτητές/τριες στην ακαδημαϊκή τους ζωή, οι οποίες τελικά μπορεί να αποδειχθούν σημαντικές για την μετέπειτα επαγγελματική τους πορεία. Αναμφισβήτητα, τα θέματα επιλογών/προσανατολισμού δεν μπορούν να απαντηθούν στο σύνολο τους από τον παρόντα Οδηγό Σπουδών, καθώς συναρτώνται άμεσα με στοιχεία της προσωπικότητας των ενδιαφερομένων. Το προσωπικό του Τμήματος είναι πάντα διαθέσιμο και πρόθυμο να συζητήσει με τους φοιτητές/τριες και να παρέχει τις αναγκαίες πληροφορίες. Αυτή η δια ζώσης επικοινωνία δεν μπορεί να υποκατασταθεί και για το λόγο αυτό το Τμήμα έχει υιοθετήσει τον θεσμό του «Σύμβουλου Καθηγητή», τον οποίο προτρέπονται οι φοιτητές/τριες να αξιοποιήσουν στο έπακρο.

Είναι αληθές ότι για πολλούς φοιτητές/τριες οι σπουδές στη Φυσική δεν αποτελούσαν την πρώτη τους επιλογή, αλλά υπήρξε αποτέλεσμα του συστήματος εισαγωγής στα ΑΕΙ. Δεν πρέπει ωστόσο να απογοητεύονται. Το αντίθετο μάλιστα! Πολλοί απόφοιτοι άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων επιλέγουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στη Φυσική διαπιστώνοντας τον θεμελιακό ρόλο της στην ανάπτυξη των Επιστημών. Η Φυσική, πέραν κάθε αμφιβολίας, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την επιστημονική εξέλιξη, διατηρώντας μία μακραίωνη παράδοση που ξεκινά με τις πρώτες αναζητήσεις του ανθρώπου και παραμένοντας αδιάλειπτα επίκαιρη. Ας αναλογισθούμε πόσο ζωντανό εξακολουθεί να παραμένει το αρχικό ερώτημα: «πως έγινε ο κόσμος ;».

Η προσπάθεια κατανόησης «αυτού του Κόσμου του Μικρού του Μέγα» παραμένει σαγηνευτική και η Φυσική μοναδική, καθώς είναι η Επιστήμη η οποία έχει ως αντικείμενο τη μελέτη του πιο μικρού - τα στοιχειώδη σωμάτια - έως του πιο μεγάλου - το Σύμπαν.

Παράλληλα εμπλουτίζεται ολοένα με νέες συνιστώσες, τροφοδοτεί με ιδέες, τεχνολογικά επιτεύγματα και λύσεις το σύνολο σχεδόν της ανθρώπινης δραστηριότητας. Έτσι εξακολουθεί να διατηρεί τη νιότη της, ανταποκρινόμενη στις νέες προκλήσεις. Σήμερα, διαπλέκεται έντονα με άλλες Επιστήμες (Χημεία, Βιολογία, Ιατρική, Επιστήμες Περιβάλλοντος, Βιοτεχνολογία, Αρχαιολογία, κλπ.) και αποτελεί την μήτρα στην οποία αναπτύσσονται νέες τεχνολογικές κατευθύνσεις (μικροηλεκτρονική, οπτοηλεκτρονική, φωτονική, επικοινωνίες, νανοτεχνολογία, κλπ) και επιστημονικοί τομείς (Επιστήμης Υλικών).

Συνάγεται λοιπόν ότι οι σπουδές στη Φυσική εξασφαλίζουν πληθώρα επαγγελματικών διεξόδων που πολλές φορές είναι άγνωστες ή παραγνωρισμένες.

Το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ανταποκρίνεται με επάρκεια στα όσα απορρέουν από τα ανωτέρω. Η πορεία του από την ημέρα ίδρυσής του (1970) είναι αναμφισβήτητα ανοδική. Κατά την αξιολόγησή του από επιτροπή εξωτερικών ακαδημαϊκών κριτών διαπιστώθηκε ότι παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο και ότι είναι δυναμικά ανερχόμενο Τμήμα. Διατηρεί επίσης σύγχρονες κτιριακές και εργαστηριακές υποδομές.

Όμως το κύριο στοιχείο για την πορεία του Τμήματος είναι το ανθρώπινο δυναμικό του. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι αυτού του δυναμικού. Εάν καταβάλλουν την απαιτούμενη προσπάθεια είναι βέβαιο ότι θα ενθουσιαστούν από το αντικείμενο της Επιστήμης, θα έχουν δημιουργική και άρα ευχάριστη φοιτητική ζωή και θα θέσουν τις απαραίτητες βάσεις για μια επιτυχή επαγγελματική πορεία.

Θωμάς Μπάκας
Καθηγητής
Πρόεδρος του Τμήματος Φυσικής